siirry sisältöön

Rakennusala kaipaa enemmän hyviä uutisia

Bluet on kotimainen yritys, jonka kelluvat rakennusratkaisut kiinnostavat myös kansainvälisesti. Yrityksen toimitusjohtaja ja perustajaosakas Tytti Sirola toivoo, että suomalainen osaaminen ja innovatiiviset ratkaisut saisivat enemmän näkyvyyttä rakennusalaa koskevassa keskustelussa.

Kelluva Infinity Pool, Comojärvi, Bluet

Bluet on onnistunut luomaan itselleen menestyksekkään markkinan innovatiivisilla, laadukkailla ratkaisuillaan, joihin kuuluvat kelluvat altaat sekä kelluva infrastruktuuri. Yrityksen asiakkaisiin kuuluu tällä hetkellä esimerkiksi kansainvälisiä luksushotelliketjuja.

Sirola uskoo, että vastaavien suomalaisen rakennusalan menestystarinoiden tulisi nyt näkyä vahvemmin.

”Rakennusalan onnistumisista tulisi mediassa kertoa enemmän pelkkien negatiivisten uutisten sijaan. Se rohkaisee myös seuraavia alalle tulevia. Suomessa on valtava määrä osaamista ja innovaatioita, joita olisi syytä tuoda esille.”

Vökin Baths, Islanti

Uskottavuutta yhteistyöstä

Alan menestystä siivittäisi Sirolan mielestä vahvempi yhteistyö ja konsortioiden muodostaminen.

”Olemme pieni maa, täynnä pienempiä erikoistuneita toimijoita. Maamme pyörii pk-yritysten varassa. Jaettu vastuu ja hyvät kumppanuudet tekevät meistä yhdessä uskottavampia kansainvälisten asiakkaiden silmissä. Toivoisimme, että isommatkin toimijat uskaltaisivat ottaa meitä pienempiä rinnalleen.”

Bluet itse pyrkii tekemään yhteistyötä pääsääntöisesti muiden kotimaisten toimijoiden kanssa. Sirolan mukaan tämä on paitsi periaatepäätös, tekee se myös laadun valvonnasta helpompaa.

Jubileumsparken, Göteborg, Ruotsi

Tiukasti rajattu markkina-alue tuo vahvuutta

Sirolan mukaan tärkeä kilpailuetu pienehkölle yritykselle on tarkkaan rajattu toiminta-alue.

”Erikoistuminen on se, mikä mahdollistaa menestyksen. Sen takia mekin karsimme rönsyjä jatkuvasti.”

Tärkeä kilpailuetu Bluetille on myös asiakaspalvelun laatu, asiakkaiden pienimmätkin toiveet kuunnellaan tarkasti ja heille tarjotaan proaktiivisesti aina hieman pyydettyä enemmän.

”Ajattelemme asioita pitkäjänteisesti, ideoinnista elinkaaripalveluihin. Koska kyseessä ovat omat tuotteemme, ei meillä ole varaa epäonnistua missään vaiheessa suunnittelua. Olemme asiakkaillemme rinnalla kulkija koko hankkeen ajan”, Sirola summaa.

Inre Hamnen, Norrköping, Ruotsi (Sofia Andersson, FotograFia)

Valikoidut

Viimeisimmät