siirry sisältöön

Toimistolla on suuri rooli yrityskulttuurin ja työhyvinvoinnin tukemisessa

Toimitilojen pohjoismainen asiantuntija Castellum julkaisi viime vuonna neljättä kertaa toimiston ja työympäristön trendejä kartoittavan laajan kyselytutkimuksen tulokset. Raportista selviää, että työntekijät arvostavat edelleen mahdollisuutta lähityöhön.


Castellumin tutkimukseen osallistui nyt toista kertaa myös suomalaisia työntekijöitä, ruotsalaisten ja tanskalaisten lisäksi. Yhteensä vastaajia oli 4000, joten tutkimus antaa hyvän kuvan pohjoismaisten toimistotyöntekijöiden toiveista ja maiden välisisistä eroista.

"Meille tutkimus on hyvä tapa saada tietoa toimitilamarkkinasta sekä millaisissa toimistoissa aidosti viihdytään", aloittaa Castellumin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Riikka Henttonen.

Tutkimuksen tuloksista positiivinen havainto oli se, että yhdeksän kymmenestä toimistotyöntekijästä on nyt palannut toimistolle ja tekee lähitöitä joko pääsääntöisesti tai yhtä paljon kuin etätöitä.

"Osittain varmasti syynä on yksinkertaisesti koronarajoituksien poistuminen, mutta tutkimuksessa nousi lisäksi se, että toimisto koetaan tärkeäksi tiimihengen ja yrityskulttuurin kannalta. Ihmiset tarvitsevat spontaaneja kohtaamisia ja yrityskulttuuri muodostuu myös monista tiedostamattomista asioista, tavoista ja viestinnästä, jotka väistämättä jäävät paitsioon etäkokouksissa", Henttonen jatkaa.
Kaksi kolmesta tutkimukseen vastanneesta kokee, että toimisto on tärkeä sosiaalisen elämän kannalta.

"Hauska nosto oli myös, se että esimerkiksi suomalaisista työntekijöistä 20 prosenttia on ihastunut työpaikalla."

Etä- ja toimistotyön tasapainoon kaivataan raameja

Etätyömahdollisuudet ovat varmasti tulleet jäädäkseen ja ovat jatkossakin tärkeä kilpailuetu yrityksille. Henttosen mukaan kiinnostavaa on kuitenkin se, miten paljon etätyökäytännöt vaihtelevat ja miten niiden johtaminen toteutetaan.
"Työntekijät kaipaavat raameja etätyöhönkin, mikä näkyy myös esihenkilötyön muutoksena."

Perjantaipullien tai muiden rakenteellisten lähityöhön ohjaavien käytäntöjen sijaan Henttonen miettisi toimiston ja yrityksen houkuttelevuutta kokonaisuutena. Yksi tekijä voi olla esimerkiksi fyysiseen aktiivisuuteen houkuttelevat elementit toimistotilassa.

"Lisäksi on hyvä huomata, että toimiston suunnittelussa ei ole yhtä oikeaa vastausta. Näimme kyselyssä, että suurin osa vastaajista arvostaisi omaa tai jaettua työhuonetta, trendaavien monitoimitilojen sijaan. Olennaisinta on kuitenkin varmasti se, että tilat suunnitellaan niin, että ne aidosti vastaavat työntekemisen tapoihin."

Toimitilojen rooli ei myöskään tule tulevaisuudessa vähenemään.
"Kaikkein positiivisimmin toimistolla työskentelyyn suhtautuivat alle 25-vuotiaat vastaajat, joten tässäkin asiassa toivo on nuorissa", Henttonen summaa.

Valikoidut

Viimeisimmät