siirry sisältöön

Enicon energiavarastoinnin ratkaisut tukevat uusiutuvan energian hyödyntämistä ja huoltovarmuutta

Energiamurroksessa energiavarastot näyttelevät yhä tärkeämpää roolia. Erityisesti kulutuksen puolelle suunniteltujen energiavarastojen valmistaja, vuonna 2019 perustettu kotimainen Enico Oy erottuu markkinassa pitkälle tuotteistetuilla ja monipuolista hyötyä tuottavilla vaihtoehdoilla.

Energiavarastoinnin liiketoiminta-alueet jakautuvat tyypillisesti kahteen, joista ensimmäinen asettuu energiantuotantoon ja sähköinfrastruktuuriin, toinen kulutuksen puolelle sijoittuviin sovelluksiin. Enicon ratkaisut kattavat erityisesti jälkimmäistä ja soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi kiinteistöissä, teollisuudessa tai autonlatausinfrastruktuurissa.

"Olemme Suomessa hyvin harvalukuisessa joukossa. Meidät erottaa kilpailijoista myös keskittymisemme pitkälle vietyyn tuotteistamiseen. Laitteistomme ovat all inclusive -periaatteella toimivia ja voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja helposti. Erityistä on myös se, että valmistamme liikuteltavia varastoja", kertoo Enico Oy:n toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki.

Enicon laitteistoille on kattavasti sovelluskohteita. Ne voivat toimia esimerkiksi varavoimalähteinä, ilman emissioita.

"Energiavarastolla voidaan varmistaa katkoton sähkönjakelu, mikä on merkittävä osa nyt paljon keskusteluissa esillä olevaa huoltovarmuutta ja resilienssiä. Yhtä lailla sen avulla voidaan luoda vaikkapa autonlatausasema kausiluontoiseen käyttöön", Lähteenmäki kuvailee.

page2image9393232

Energiaa palveluna ja ansaintapotentiaalin maksimointia

Enico panostaa tällä hetkellä palvelutuotantomalliin EaaS, eli energy as a service, -periaatteella, jossa energiavarastoa ei tarvitse hankkia pysyvästi omaan käyttöön. Tämän avulla esimerkiksi teollisuuden toimijat voivat poikkeuksellisessa geopoliittisessa tilanteessa varautua sähkökatkoihin, ilman mittavaa investointia.

"Voimme tarjota palvelua lähes ilmaiseksi, koska hyödynnämme energiavarastoja kahdessa käyttökohteessa rinnakkain. Kun sähkönjakelu on normaalia, toimii energiavarasto taajuusreservimarkkinalla. Sähkönjakelun estyessä siirtyy energiavarasto varavoimaksi asiakkaalle."

Lähteenmäki kuvaileekin, että Enicon tavoitteena on hyödyntää energiavarastoja monitoimityökaluina, joilla on rinnakkaisia ansaintamalleja.

"Esimerkiksi aurinkovoimaloissa energian tuotanto ei kata koko vuotta, mutta kiinteät kustannukset juoksevat vuoden ympäri. Voimalan liittymä on mahdollinen piste energiavarastolle, mikä luo voimalalle ansaintapotentiaalia reservimarkkinalla."

Investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat ennennäkemättömällä tasolla ja se tarkoittaa lisääntynyttä varastoinnin tarvetta. Lähteenmäen mukaan energiavarastoilla on paikkansa jokaisessa vaiheessa energiantuotantoa ja -kulutusta.

"Energiavarastoja tarvitaan aurinko- tai tuulivoimaloissa, vetylaitosten tasaista energiaa turvaamaan ja lopuksi kulutuksen päässä teollisuudessa, liike-elämässä ja kriittisessä infrastruktuurissa. Energiavarastot ovat voimavaroja, joilla kokonaisuus pysyy tasapainossa", hän vetää yhteen.

Valikoidut

Viimeisimmät