siirry sisältöön

Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan henkilöstöjohtaja toivoo, että tulevaisuudessa työelämä jättää riittävästi aikaa palautumiselle

Eloisassa on viime kuukausina tehty hartiavoimin töitä, jotta uudesta organisaatiosta saadaan luotua toimiva kokonaisuus. Henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua näkee, että avoin johtaminen ja hyvä keskusteluyhteys auttavat sekä organisaation muutoksessa että laajemmassa työelämän murroksessa.


Eloisan 8000 hengen organisaatiossa muutosvaihetta on eletty jo kuusi kuukautta, ja henkilöstöjohtajalle ajanjaksoon on mahtunut valtavasti sekä suuria että pienempiä asiakokonaisuuksia. Alaluusua näkee, että hoidettavien asioiden lisääntyminen ja monimutkaistuminen on osa myös laajempaa työelämän trendiä.

”Hallinnollisessa työssä asiantuntijuutta vaaditaan yhä enemmän. Toisaalta myös asiakastyössä- ja peruspalvelutehtävissä työn vaikeusaste on noussut ja kuormittavuus lisääntynyt.

Alaluusuan mukaan alan veto- ja pitovoimaan tarvitaan nyt satsauksia.” Eloisassa työpaikan mainepääomaa kasvatetaan esimerkiksi henkilöstöä kuulemalla ja toimivalla johtamisella. Myös toimintakulttuuria kehitetään ulkopuolisen asiantuntijan avulla.

”Esihenkilömme ovat helposti lähestyttävissä ja pyrimme rehelliseen, avoimeen kommunikointiin. Olemme selvästi onnistuneet, koska henkilöstökyselyissä eri osa-alueiden trendit ovat nousevia.”

Urapolkuja tulee tukea

Alaluusua kaipaisi myös alasta käytävään keskusteluun uudenlaista sävyä, jossa fokus ei ole pelkästään päivänpolttavissa haasteissa.

”Perustoimialamme on ihmiskeskeistä ja merkityksellistä, kun hoidamme ihmisten koko elämän kaarta. Tämä iso kuva unohtuu liian helposti arjen keskellä.”

Henkilöstöjohtajan näkökulmasta tulevaisuuden työntekijöiden taidoista tärkeimmiksi ammattitaidon lisäksi kasvavat työyhteisötaidot, valmius muutokseen ja epämukavuuden sietokyky. Kun työntekijöiltä vaaditaan enemmän, tarvitaan hänen mukaansa kuitenkin myös työnantajilta uudenlaisia toimia.

”Yksi tärkeä asia julkisella puolella olisi paremmat mahdollisuudet urakehitykseen organisaation sisällä. Se olisi iso kilpailuvaltti ja on meillä Eloisassa tällä hetkellä viritteillä”, Alaluusua toteaa.

Valikoidut

Viimeisimmät