siirry sisältöön

Generatiivinen tekoäly uudistaa finanssialaa

Tarkkaan säännelty finanssiala on pyrkinyt kohtaamaan teknologisen kehityksen etukenossa. Nyt alalla odotetaan innolla generatiivisen tekoälyn tuomia mahdollisuuksia.

Varman HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen

Finanssialalla on panostettu vahvasti edelläkävijyyteen, osaamiseen sekä työn luonteen muutokseen. Aikaisemmin painopiste on ollut digitalisaatiossa, nyt keskustelu painottuu generatiiviseen tekoälyyn.

Uuden teknologian herättämät epävarmuudet voidaan taklata käymällä vuoropuhelua etiikasta sekä turvallisuudesta. Aktia Yrityspankin rahoituspäällikkö Heidi Tuominen pohtii: ”Uteliaina ja innostuneina pohdimme, mitä hyötyä tekoäly arkeemme tuo. Näen horisontissa tehokkuutta, nopeutta sekä kasvanutta työn mielekkyyttä.”

Aktia Yrityspankin rahoituspäällikkö Heidi Tuominen

TYÖ2030-hankkeen tulevaisuusvuoropuhelu generatiivisesta tekoälystä -kysely tukee ajatusta positiivisesta asenteesta generatiivista tekoälyä kohtaan. Finanssialan henkilöstö oli vastauksissaan yhtä mieltä esimerkiksi siitä, ettei tekoäly korvaa työntekijää, asiantuntijuus tulee korostumaan, rutiinit automatisoituvat ja tiedon analysointi helpottuu.

”Asiantuntijatyön rooli korostuu tulevaisuudessa, sillä tekoälyn tuottama data tulee osata validoida oikeelliseksi. Uusien vaatimusten tuoma manuaalityö on kasvanut, tältä kantilta näen tekoälyn mahdollisena alan pelastajana. Rutiininäpyttelyn väheneminen taas tuo asiantuntijamme lähemmäs asiakasta”, visioi Pohjola Vakuutuksen asiakkuuspäällikkö Jarkko Pessinen.

Pohjola Vakuutuksen asiakkuuspäällikkö Jarkko Pessinen

Aikaisemmin on puhuttu medialukutaidosta, nyt vallitsee tekoälylukutaidon aikakausi. Jotta generatiivisesta tekoälystä saadaan paras hyöty irti, tarvitaan kyselytulosten perusteella kannustusta sen käyttöön, koulutusta sekä johdon tukea.

”Tekoäly toimii tässä vaiheessa tukiälynä, joka voi tehostaa esitysten tekoa, tiedon etsintää sekä tehdä yhteenvetoja puolestasi. Säästynyt aika voidaan käyttää kohtaamisiin asiakastyössä, henkilöstön kesken sekä uuden kehittämiseen yhdessä”, tiivistää työeläkevakuutusyhtiö Varman HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen.

Vuosikymmeniä alalla toimineet Heiskanen, Pessinen ja Tuominen ovat yhtä mieltä tulevasta: ”Muutkin mullistukset on otettu hanskaan, niin otetaan tämäkin.”

Finanssialan työnantaja- ja työntekijäliitot ovat tehneet jo monta vuotta yhteistyötä liittyen alan tulevaisuuden näkymiin sekä alan yritysten ja niiden henkilöstön hyvinvointiin.

Ala on yhdessä käsitellyt muun muassa näitä teemoja: digitalisaatio, monimuotoiset työyhteisöt ja monipaikkainen työ. TYÖ2030-ohjelman tulevaisuusvuoropuhelussa ala tarttuu generatiiviseen tekoälyyn.

Osana kokonaisuutta toteutettiin finanssialan henkilöstölle kysely. Tulokset osoittivat, että generatiivisen tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin suhtaudutaan myönteisesti.

Mukana tulevaisuusvuoropuhelussa ovat Finanssiala ry, Ammattiliitto Pro ry, Palta, YTN, sekä Työterveyslaitos /TYÖ2030-ohjelma.

Valikoidut

Viimeisimmät