siirry sisältöön

Järkevien ratkaisujen puolesta

Talotekniikka- ja energia-ala tarvitsee uusia ratkaisuja, sillä maailma on mennyt eteenpäin eivätkä vanhat mallit enää täytä nykyvaatimuksia. Rohkeus, oikea asenne ja intohimo alan ongelmien ratkaisuun osaamista unohtamatta ovat GEBO Finland Oy:n toiminnan peruspilareita.


"Alussa tehty linjapäätös, että kaikki tekemämme ratkaisut ovat aina parhaita mahdollisia loppukäyttäjälle, täyttävät asetetut määräykset ja niissä on mahdollisimman lyhyt takaisinmaksuaika, on ollut GEBO:n kantava voima”, kertovat yrityksen perustajat Vellamo Vilokki ja Johan Karlstedt.

Uusiutuviin polttoaineisiin nojaavat järjestelmät, esivalmistetut pakettiratkaisut, energiavarastot sekä energian talteenotto kuuluvat GEBO Finland Oy:n ydinosaamiseen. ”Johanilla on mieletön osaaminen alalta ja hän innovoi jatkuvasti uusia ratkaisuja energian paremman käytön ja järjestelmien toimivuuden parantamiseksi” sanoo Vellamo Vilokki.

"Johanilla on mieletön osaaminen alalta ja hän innovoi jatkuvasti uusia ratkaisuja energian paremman käytön ja järjestelmien toimivuuden parantamiseksi."

Uusiutuvat polttoaineet ovat täällä

Öljylämmityksen loppumisesta on puhuttu paljon, mutta mineraaliöljylle on olemassa vihreä vaihtoehto. Maailmalla kovassa nosteessa oleva HVO on varteenotettava polttoaine myös lämmitysratkaisuihin. Ympäri maailmaa vanhoja jalostamoja konvertoidaan HVO laitoksiksi ja Suomessa sitä valmistavat muun muassa Neste ja ST1.

Vaikka HVO:ta on ollut Suomessakin saatavilla lämmityskäyttöön jo vuodesta 2021, on se suurimmalle osalle polttoaineena edelleen tuntematon. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) on kasvipohjainen 100 prosenttisen uusiutuva synteettinen polttoaine ja se sopii ominaisuuksiensa puolesta monenlaisiin kohteisiin ja sen avulla voidaan pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 95 prosenttia. Myöskään kaasuja ei kannata unohtaa uusiutuvista polttoaineista puhuttaessa.

Ratkaisuja kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmiin ja teollisuuteen

GEBOlla suositaan hybridiratkaisuja, monipolttoainejärjestelmiä sekä huipputehoajattelua. Energia voidaan ottaa lämpöpumpusta silloin kuin se on hyötysuhteeltaan kannattavaa, mutta huipputehoa varten kannattaa asentaa kondenssikattila, missä poltetaan joko HVO:ta tai biokaasua. ”Meillä ei liputeta yhden tietyn energianlähteen puolesta, vaan ratkaisut räätälöidään aina kohteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Jos investointi maksaa itsensä takaisin alle viidessä vuodessa, se on kannattava, vaikka lainarahasta joutuisikin maksamaan kuuden-kahdeksan prosentin vuosikorkoa.” Johan Karlstedt sanoo.

Kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmien lisäksi GEBOlla tehdään paljon ratkaisuja teollisuuteen. ”Olemme olleet nyt vahvasti mukana biokaasuhankkeissa ja yksi mielenkiintoinen haara on kaatopaikkakaasun käsittely ja sen myötä saatavan puhtaamman metaanin parempi käyttöaste”, kertoo Johan Karlstedt.
Energiankierrätys ja talteenotto ovat sanoja jotka tulevat puheissa esille.

Viemärilämmön talteenotto on kovassa nosteessa. ”Ymmärretään, että iso osa kiinteistöjen energiasta karkaa viemäriin ja tämän energian kierrättäminen on useassa kohteessa riittävä ja edullisempi ratkaisu kuin esimerkiksi investointi uuteen lämpöpumppuun” kertoo Vellamo Vilokki. Kiinteistöjen energiasta yli 25% menee hukkaan viemäriveden mukana, teollisuuskohteissa, suurkeittiöissä ja uimahalleissa luku on paljon suurempi.

GEBOlla tehdään paljon konsultointi-, tutkimus- ja kehitystyötä, jotta asiakkaille löydetään paras mahdollinen ratkaisu olemassa olevaan ongelmaan. Tällä hetkellä monet investoinnit odottavat parempia aikoja, mutta aina kannattaa muistaa, että päivittämällä järjestelmät nykyaikaisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin, voidaan käyttökustannukset helposti puolittaa. ”Yritämme osaltamme helpottaa päättäjien päätöksen tekoa olemalla vahvasti mukana ensikeskusteluista lähtien ja meidän Kolmikanta -toimintamalli onkin saanut paljon kiitosta asiakkailtamme”, Johan Karlstedt sanoo.

”Katsomme tulevaisuuteen avoimin mielin. Meillä on kasassa kova tiimi, rohkeutta tarttua haasteisiin sekä tehdä uutta. Uskon vahvasti, että olemme alan parhaita ongelman ratkaisijoita”, summaa Vellamo Vilokki kysyttäessä tulevaisuudesta.

Valikoidut

Viimeisimmät