siirry sisältöön

Monimuotoiset työpaikat ovat yksi ratkaisu työvoimapulaan

Invalidiliitto edistää vastuullisuutta sekä yhteistyökumppanina että omassa toiminnassaan. Tärkeinä askeleina kohti vastuullisempaa työelämää nähdään muun muassa esteettömyyden lisääminen ja monimuotoisten työyhteisöjen tukeminen.


Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakka seuraa tiiviisti työmarkkinoista ja työvoimapulasta käytävää keskustelua.
"Työllisyysasteen nostamisesta puhutaan paljon ja on myös täysin varmaa, että suurin osa ihmisistä toivoo pääsevänsä töihin. Harmittavaa onkin, että tilastojen mukaan vammaisten työllisyysaste on vain noin kolmanneksen muun väestön työllisyysasteesta", hän aloittaa.
Hänen mukaansa arviolta jopa 20–30 tuhatta työelämän ulkopuolella olevaa vammaista on tilanteessa, jossa he voisivat tehdä työtä, jos heille luotaisiin siihen oikeat edellytykset.
"Näen, että tarvetta on sekä asenteiden että tietoisuuden kehittämiseen. Vammaiset saattavat unohtua monimuotoisuuskeskustelun ulkopuolelle. Olisi hyvä myös muistaa, että kaikenlainen moninaisuus lisää tutkitusti esimerkiksi innovatiivisuutta työyhteisöissä", Juvakka toteaa.

Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakka

Työpaikkojen kehittäminen oikeaan suuntaan on mahdollista

Esteettömien työtilojen järjestäminen ei tyypillisesti ole yrityksille mahdoton panostus. Tähän on myös saatavilla erilaisia tukimuotoja sekä apua. Myös etätyön yleistyminen on joustavoittanut merkittävästi esimerkiksi liikuntavammaisten mahdollisuuksia tehdä töitä.
"Itse haluan nostaa keskusteluun myös sen, pitäisikö Suomessakin ottaa käyttöön kiintiövelvoite, jos muut keinot eivät toimi. Itsekin olen tästä kahden vaiheilla, koska jokainen haluaa tulla valituksi töihin pätevyytensä takia."
Invalidiliiton tavoitteena on omalla toiminnallaan luoda edellytyksiä monimuotoisuudelle ja vastuullisuudelle. Liitolta löytyy asiantuntijuutta, verkostoja muihin toimijoihin sekä käytännön työkaluja kuten keikkatyön välittämiseen tarkoitettu palvelu.
"Voimme olla osaamiskeskus, joka jakaa tietoa eteenpäin", Juvakka kuvailee.
Invalidiliiton oma työyhteisö toimii malliesimerkkinä, jonka työntekijät muodostavat poikkeuksellisen monimuotoisen tiimin. Juvakan mukaan liitto itse haluaa olla kaikin tavoin vastuullisuuden edelläkävijä.
"Tarkastelemme jatkuvasti toimintamme eri osa-alueita, myös esimerkiksi ympäristö- ja hallintovastuuta. Tämän takia toimitalommekin on esteetön ja katollamme aurinkovoimala."

Valikoidut

Viimeisimmät