siirry sisältöön

Toimivia tiloja ja mahdollisuuksia erikoistua

Eri erikoistumisalojen välinen yhteistyö on hyvinvointialueella saumatonta. Se tarjoaa terveydenhoidon ammattilaiselle hyvät mahdollisuudet osaamisensa kehittämiseen.

Kompaktin kokoisen maakunnan noin 160 000 asukkaalle sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava Kymenlaakson hyvinvointialue panostaa vahvasti entistä toimivampiin toimitiloihin.

Maakunnassa on viime vuosina ollut menossa kaksikin merkittävää sairaalarakennushanketta. Kouvolaan, maakunnan pohjoisosaan, on rakennettu uusi Ratamokeskus korvaamaan vanhaa rakennuskantaa. Kotkassa, Suomenlahden rannalla laajennetaan ja uudistetaan Kymenlaakson keskussairaalan tiloja.

Keskussairaalan alkuperäiset osastohoidon tilat rakennettiin 1960-luvulla. Tilatarpeet ja -ratkaisut ovat noista päivistä muuttuneet: kun entisissä potilashuoneissa saattoi olla kuusikin asiakasta, on nyt tammikuussa käyttöön otettavan sairaalan uuden F-osan kolmella osastolla pelkästään yhden tai kahden hengen huoneita.

Sairaanhoitaja Sara Toitturi on työskennellyt viime elokuusta lähtien täysipäiväisesti oman hoitoyksikkönsä muuttovastaavana. Työtä on riittänyt, mutta lopputulos miellyttää neljä vuotta keskussairaalassa työskennellyttä sairaanhoitajaa.

”Jokaisessa potilashuoneessa on oma vessa. Se on todella kaivattu uudistus. Osastopaikkoja on kolmessa kerroksessa yhteensä 180. Jokaisessa kerroksessa on sama pohjaratkaisu, eli niissä liikkuessaan tietää aina, missä henkilökunnan tilat ja varastot ovat. Potilaskutsujärjestelmä on myös uusi. Uusissa tiloissa on esimerkiksi entistä helpompi eristää potilaita toisistaan infektiotilanteissa.”

Tärkeä uudistus on sekin, että jokaiseen kerrokseen on tehty potilaita varten kuntoutustilat. Sairaalan toisella medisiinisellä osastolla työskentelevä Sara sanoo, että yksi erikoissairaanhoidon tärkeimmistä, ja samalla palkitsevimmista asioista on hoidettavien potilaiden kuntoutumisen seuraaminen.

Jokaisessa kerroksessa on sama pohjaratkaisu, eli niissä liikkuessaan tietää aina, missä henkilökunnan tilat ja varastot ovat.
Toimivia ja viihtyisiä tiloja. Keskussairaalan uuteen F-osaan sijoittuu hoito-osastojen lisäksi laboratorioiden ja sairaala-apteekin kaltaisia tukitoimintoja. Sairaalan uudistaminen jatkuu vanhan sairaalaosan perusparannuksella. Se jatkunee vuosikymmenen loppupuolelle saakka.

Kymenlaakson hyvinvointialue on sijaintinsa, ja ammatillisen monipuolisuutensa hyvä työpaikka vaikkapa erikoistuvalle lääkärille. Keuhkosairauksien vastaavana ylilääkärinä toimiva Ville Koistinen kertoo, että hänen alallaan on viime vuosina tehty paljon töitä laadun ja sujuvien hoitokäytänteiden eteen.

”Keskitymme keuhkoklinikalla vaikeisiin keuhkosairauksiin. Hoitovastuita on organisoitu uudelleen, olemme tehostaneet yhteistyötä esimerkiksi avohoitopuolen kanssa. Meillä potilaat pääsevät hyvin hoidon piiriin. Koko ajan tulee uutta tutkimustietoa ja uusia lääkehoitoja, joita tuomme käytännön tasolle potilastyöhön.”

Koko ajan tulee uutta tutkimustietoa ja uusia lääkehoitoja, joita tuomme käytännön tasolle potilastyöhön.

Lääkäri kohtaa keuhkoihin liittyviä sairauksia monilla erikoisaloilla kuten työterveyshuollossa, palliatiivisessa hoidossa sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien hoidossa. Kymenlaakson hyvinvointialueella erikoistuvan lääkärin on helppo hankkia lisää osaamista monelta eri sektorilta.

Erityisen ylpeä Ville Koistinen on keuhkoklinikkansa näkyvyydestä eri somekanavilla:
”Olemme somessa hyvin aktiivisia. Sieltä löytyy esimerkiksi hyödyllisiä videoita ja podcasteja keuhkosairauksia sairastaville ihmisille, eri ammattiryhmien haastatteluja sekä kanditason videoita keuhkosairauksista.”

Valikoidut

Viimeisimmät