siirry sisältöön

Osaamista, verkostoja ja räätälöityä apua yritysten digitalisaation vauhdittamiseen

LAB-ammattikorkeakoulun digitaalinen innovaatiokeskittymä, Digital Innovation LAB on saanut alkunsa kahdella vuoden mittaisella hankkeella. Nyt toimintamalli ja verkostot ovat valmiina yritysten hyödynnettäviksi.

Yliopettaja Jaani Väisänen jatkaa LAB-ammattikorkeakoulussa DIH-toiminnan koordinoijana hankkeiden päätyttyä.

Digitaalisten innovaatiokeskittymien (DIH) avulla pyritään vauhdittamaan yritysten digitalisaatiota ja toimintamalli on keskeisimpiä työkaluja EU:n Digitaalinen Eurooppa-rahoitusohjelmassa. Innovaatiokeskittymiä on Euroopassa useita satoja.

Kahden viime vuonna alkaneen EAKR-rahoitteisen hankkeen; DIH 2.0 ja DIH 2.0 Päijät-Hämeen puitteissa on luotu Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueiden innovaatiokeskittymälle palvelumalli, jonka tarjoamat palvelut on rakennettu korkeakoulukonsernin ja yrittäjien välille alueen yrittäjien tarpeita kuunnellen
"DIH:n kautta yrityksiä autetaan tarjoamalla pääsyä digitaalisiin teknologioihin, testaamaan teknologioita ennen investointia, tarjoamalla opetusta ja koulutusta sekä pääsyä rahoituskanavin. Itse keskittymän muodot voivat olla monenlaisia, verkkosivusta fyysiseen tilaan tai niiden yhdistelmään", kertoo yliopettaja Jaani Väisänen.

Digitalisaatioon liittyvän avun tarve eurooppalaisissa yrityksissä on todellinen.
"EU-komission mukaan 60 % teollisuusalan yrityksistä ja 90 % pk-yrityksistä on jäljessä digitaalisuuden hyödyntämisessä", toteaa projektipäällikkö Jarkko Kääriäinen.

Korkeakoulun osaaminen yritysten hyödyksi

LAB pystyy tarjoamaan hyvin räätälöityä apua, jossa alkukeskusteluiden kautta etsitään parhaiten sopivat asiantuntijat ja palvelut yrityksen tarpeisiin.
"Saatu hyöty voi olla esimerkiksi tehokkuutta tai uusien markkina-alueiden avaamista. Moni pk-yritys ei edes tiedä, miten hyödyntää digitalisaatiota ja silloin autamme suunnan löytymisessä. Toisaalta isot yritykset, joilla digitaaliset prosessit ovat kunnossa, voivat tarvita vaikkapa kanavaa Business Finlandin -rahoittamiin tutkimushankkeisiin", Väisänen toteaa.

Korkeakoulun osana toimiminen tekee LABista yrityksille kiinnostavan. LABilla ei ole kaupallisen toimijan tarvetta myydä yhtä ratkaisua kaikille ja toisaalta käytettävissä ovat valtavat opiskelijaresurssit. Tarpeenkartoitus on yrityksille maksutonta.

"Olemme neutraali toimija ja toisaalta korkeakouluna meillä on myös kyky tarjota monenlaista, todella korkeatasoista osaamista", toteaa Tki-johtaja Pasi Juvonen.
Väisäsen mukaan korkeakoulujen kanssa toimimista saatetaan pitää hitaana ja jähmeänä, ja yritysten ja yliopistojen maailmoja erillisinä. Tätä mielikuvaa halutaan nyt muuttaa.

"Keskitymme siihen, että yritysten olisi nyt helppoa ylittää tämä silta", hän summaa.

Valikoidut

Viimeisimmät