siirry sisältöön

Toimiva tiedonkulku ja yhteistyö takaavat asumispalvelujen laadun

Mäntsälän palvelukotiyhdistys tarjoaa ikääntyneiden ja vammaisten asumispalvelua Kivistöntien Palvelutalossa. Yhdistyksen tavoitteena on varmistaa, että sen asukkaiden arki on turvallista ja omannäköistä.


Mäntsälän palvelukotiyhdistyksen Kivistöntien Palvelutalo on 52-paikkainen ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa oman henkilöstön voimin toteutetaan paitsi hoiva-, myös ravitsemus- ja kiinteistö- sekä taloushallinnon palvelut.

Toiminnanjohtaja Eira Leinon mukaan tavoitteena on tuottaa asukkaille turvallista asumista ja arkea. Yhdistyksen arvot tähtäävät laadukkaan palvelun toteutumiseen.

”Ensimmäisenä arvonamme on se, että arvostamme; niin asukkaita, heidän omaisiaan kuin sekä omaa että toistemme ammattitaitoa. Toisena arvona on se, että opimme. Meillä on täällä todella osaava porukka, mutta joka päivä tulee oppia uutta. Viimeinen, mutta yhtä tärkeä arvomme on luotettavuus toiminnassa”, hän aloittaa.

Näiden arvojen lisäksi asumispalveluiden laatu muodostuu ennen kaikkea tiedonkulun onnistumisesta sekä saumattomasta yhteistyöstä.

”Kun näissä asioissa onnistutaan, hoito on hyvää, työntekijöiden välillä töiden tekeminen saumatonta ja asukkaiden arki omannäköistä”, Leino toteaa.

Jatkuvaa kouluttautumista ja avointa keskustelua

Työntekijöiden jatkuvaa oppimista ja kehittymistä ammattilaisina tuetaan muun muassa esihenkilöiden kanssa käytävillä keskusteluilla sekä säännöllisellä kouluttautumisella.

Koko työyhteisön kehittymisessä Leino kokee, että avainasemassa on avoin keskusteluyhteys, myös haasteissa.

Kehitettävissä asioissa keskustelujen tavoitteena ei ole etsiä syyllisiä, vaan löytää keinoja oikaista toimintaa parempaan suuntaan. Meillä tämä myös toimii hyvin.”
Toimivan yhteistyön osalta tärkeässä roolissa ovat myös vapaaehtoiset.

”Yhteiskunnallisestikin on merkittävää, että tarjolla on esimerkiksi vapaaehtoisten tarjoamaa ystävä- tai ulkoilutuspalvelua. Arjen virikkeellisyyden lisääminen parantaa asukkaiden osallisuuden tunnetta, vaikuttaa koko yhteisön ilmapiiriin ja vakituisten työntekijöiden työn sujuvuuteen.”

Digitaaliset apuvälineet tukevat jatkossa onnistumista

Tulevaisuuden osalta Leino toivoo, että esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksia voidaan alalla hyödyntää yhä paremmin.

”Erityisesti kotihoidossa käytetään jo automatisoitua lääkkeenjakoa ja hoivakodeissa etälääkäreitä. Nyt mietimme, voisiko tekoälyä käyttää esimerkiksi kirjaamisessa. Tärkeää kun on, että hoitaja voi keskittyä läsnä olevaan työhön ja asukkaiden kohtaamiseen.”

Leinon mukaan palvelutalossa ei kuitenkaan kaivata suuria muutoksia tulevaan.

”Arki on meillä hyvää, joten ennen kaikkea toivoisin, että voimme pitää nykyisen tilanteen.”

Valikoidut

Viimeisimmät