siirry sisältöön

Rekrytoija on alan sillanrakentaja

Ammattilaisia terveydenhuollon tehtäviin välittävä Medikumppani Oy haluaa olla luotettava ja pitkäaikainen kumppani sekä työnantajille että -tekijöille. HR-kumppani vapauttaa työn tilaajan aikaa varsinaiseen työhön, ja elää mukana sen tekijän arjessa.


Vuosittain Medikumppani työllistää Suomessa noin 600 terveydenhuollon ammattilaista erilaisiin tehtäviin. Alalla on tunnetusti pulaa resursseista ja ajasta. Samaan aikaan alalle tulevien työntekijöiden odotukset ovat muutoksessa.

”Työelämä nähdään monesti eri tavalla kuin ennen”, sanoo HR-päällikkö Jenny Ruuskanen Medikumppani Oy:stä. ”Työ on vain yksi osa elämää, siinä on paljon muutakin. Tekijät arvostavat ajankäytössään joustoja, ja siihen on mukauduttava.”

Terveydenhuollossa tehdään työtä ihmisenä ihmiselle. Potilaat odottavat henkilökunnalta empatiaa ja aitoja kohtaamisia. Samalla henkilöstö odottaa itsekin hyvää kohtelua. Kiireen keskellä odotukset asettavat suuria vaatimuksia työn johtamiselle ja organisoinnille.

Rekrytointiyrityksellä on kaksi yhtä tärkeää asiakasta.

Työpaikalla on puhuttava vaikeistakin asioista. Ruuskasen, ja toimitusjohtaja Teija Koskisen mukaan kyse on kolminaisuudesta, jossa rekrytointiyrityksellä on kaksi yhtä tärkeää asiakasta.

”Töiden järjestely ja työaikojen suunnittelu on vuokratyöfirman ydintoimintaa. Jokaisella työntekijällä on meillä nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa hän voi määritellä millaista työtä hän etsii, mistä, mille ajalle ja millaisella työnkuvalla ja -määrällä.”

Medikumppani selvittää yhdessä työn tilaajien kanssa, missä yksikössä olisi tarvetta juuri tuollaiselle työpanokselle. Rekrytointiprosessi voi viedä yrityksessä kymmeniä työtunteja, jotka muuten olisivat pois kyseisen yksikön ylilääkärin muista töistä.

Parasta kiitosta HR-yritykselle ovat pitkäaikaiset kumppanuudet niin tilaajien kuin työntekijöidenkin kanssa. Teija Koskinen näkee yrityksensä tulevan roolin yhä vahvemmin sote-alan hyvinvoinnin edistäjänä. Henkilöstörekrytoinnin lisäksi se tarkoittaa esimerkiksi tunnetaitokoulutusten järjestämistä alan työyhteisöille.

Valikoidut

Viimeisimmät