siirry sisältöön

Tuulibuumi tuo maakuntiin vaurautta

Tuulivoimainvestoinnit vaativat suurta pääomaa. Myrsky Energia Oy solmi jo viime keväänä Suomen suurimman maatuulivoimaan kohdistuvan kumppanuuden tanskalaisen yhtiön kanssa. Vaikutukset näkyvät Suomessa myös paikallisella tasolla.

”Kumppanuus CIP:n kanssa antaa meille selkänojaa edistää hankkeita suunnitellusti ja näin luoda Suomelle kilpailukykyä uusiutuvan energian avulla.”

Myrsky Energia Oy:n operatiivinen johtaja Heidi Laurila kokee, että hyvä esimerkki onnistuneesta paikallisesta vuoropuhelusta on tuulivoimahanke Pyhäjärvelle.

”Pyhäjärven kunnassa oltiin tuulivoimahankkeen suhteen hyvin vastaanottavaisia. Lisäksi kunnan omasta aloitteesta edistämme nyt myös aurinkovoimalahanketta samalle alueelle”, hän kertoo.

Laurila näkeekin tuulivoimalla suurta alueellista hyötyä, koska myös kunnat ja paikalliset yritykset saavat työtä ja tuloja tuulivoimapuistoista.
”Suomalaisen verojärjestelmän ansioista kunta hyötyy suoraan kiinteistöverosta. Lisäksi maanvuokratulot voivat tuoda merkittäviä tulon- ja ostovoimanlisäyksiä paikallisille maanomistajille.”

Tavoitteena vahva kasvu

Laurilalla itsellään on pitkä kokemus energia-alalta, jo kesätyöajoista alkaen. Ennen Myrskylle siirtymistä hän työskenteli vajaa kymmenen vuotta ST1:llä ja pääsi mukaan laajasti erilaisiin uusiutuvan energian sekä hiilisidonnan hankkeisiin.

”Myrskyyn siirtymistä motivoi omistajan visio olla merkittävä toimija, ja luoda yhteiskunnallista vaikutusta. Nyt olen todella ylpeä siitä, että meillä on yli 30 hanketta eri puolilla Suomea ja yli 40 työntekijää.”

Jatkossa kasvua siivittää Suomen mittakaavassa merkittävä strateginen kumppanuus tanskalaisen rahastoyhtiön Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa. Yhteistyössä CIP ja Myrsky tulevat tekemään yli 2 miljardin investoinnit tuuli- ja aurinkovoimahankkeisiin Suomessa, mikä tarkoittaa noin 1800 megawatin sähköntuotantoa.

”Tämä antaa meille selkänojan, jonka avulla edistää hankkeita suunnitellusti ja näin luoda Suomelle kilpailukykyä uusiutuvan energian avulla.”

Suomesta energiamaa

Laurilan mukaan sähköntuotannon tulevaisuus mietityttää tällä hetkellä monia alalla toimivia. Hänen mukaansa Myrsky näkee tuulivoimassa valtavan mahdollisuuden koko Suomelle. Se vahvistaa omavaraisuuttamme ja tekee meistä houkuttelevan sijainnin teollisuuden investoinneille.

”Meillä on siihen edellytykset, kun olemme rohkeita. Tavoitteeni on, että pystymme edesauttamaan myös sähkön jatkojalostusta esimerkiksi vedyn osalta.”

MIKÄ:
Myrsky Energia Oy

TEKEE:
Suomalainen tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvä kasvuyhtiö

HENKILÖSTÖ:
n.40

TOIMISTOT:
Helsinki, Oulu, Kemi

Valikoidut

Viimeisimmät