siirry sisältöön

Puoli päivää pihalla saa lapset liikkeelle

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintamalli, joka kannustaa päiväkoteja siirtämään toimintaansa ulos sekä liikkumaan ja retkeilemään enemmän.

Kolmivuotisen Puoli päivää pihalla -hankkeen aikana ulkotoiminta on lisääntynyt merkittävästi ja samalla toimintamallista on tullut pysyvä.

Puoli päivää pihalla -hankkeeseen osallistui yli 70 oululaista kunnallista päiväkotia, joista jokaisen kanssa järjestettiin puolen vuoden mittainen lähityöskentelyjakso. Hanketta rahoitettiin Aluehallintoviraston myöntämillä veikkausvoittovaroilla.

Hankekoordinaattori Tarja Kuusisto kertoo, että Puoli päivää pihalla -hanke on tuonut päiväkoteihin uudenlaisen toimintakulttuurin, jossa ulkoilu ja retkeily lisääntyvät.

”Myös pedagogista toimintaa on siirretty ulos. Samalla tuetaan lasten kestävää, liikunnallista elämäntapaa ja lisätään hyvinvointia sekä aikuisille että lapsille.”

Toimintamallissa jalkaudutaan päiväkodin porttien ulkopuolelle, tutkitaan lähialuetta ja etsitään uusia toimintaympäristöjä vaikkapa matematiikan, musiikin tai taiteen opetukseen. Samalla lapset saavat hyvän pohjan luontokasvatukselle ja heidän liikkumisensa ja motoriset taitonsa kehittyvät.

”Ulkoilun terveyshyödyt tiedetään hyvin ja toisaalta esimerkiksi monen lapsen keskittyminen paranee ulkona, jossa on mielekästä, luovaa ja toiminnallista tekemistä.”

Työkaluja päiväkodeille

Hankkeeseen osallistuneet päiväkodit saivat käyttöönsä aluekartan lähiympäristön toimintapisteistä ja jokaiseen päiväkotiin perustettiin retkeilykaappi luonnossa käytettävää materiaalia varten. Lisäksi päiväkotien yhteispanostuksena on nyt luotu kattava materiaalipaketti, jossa on erilaisia toimintatuokioita ulkokäyttöön.

”Myös perheet haastettiin luontoliikuntaan ja heille tehtiin esimerkiksi ulkoliikuntaopas”, Kuusisto mainitsee.
Hankkeen vaikutuksia päiväkotiryhmien ulkotoimintaan selvitettiin loppuarviointiin liittyvällä kyselyllä. Yli 80 prosenttia hankkeessa mukana olleista päiväkotiryhmistä vastasi hankkeen vaikuttaneen myönteisesti ulkotoiminnan lisääntymiseen. Ulkotoiminnan koettiin lisääntyneen sekä määrällisesti että laadullisesti. Myös perheiden asiakaskyselyssä ulkoilua on arvostettu.

Yksittäisistä päiväkodeista on saatu positiivisia kommentteja hankkeen vaikutuksista arkeen. Esimerkiksi Kisakentän päiväkodin työntekijöiden mukaan sekä lapset että aikuiset ovat virkeämpiä, iloisempia ja toiminta on lisännyt myös yhteisöllisyyden kokemusta.

”Tämä jää nyt pysyväksi toimintamalliksi. Lisäksi Puoli päivää pihalla -toiminta on herättänyt paljon kiinnostusta myös muissa kunnissa ja valtakunnallisesti”, Kuusisto kiteyttää.

Valikoidut

Viimeisimmät