siirry sisältöön

Riihimäki on robotiikkakaupunki

Jo tällä hetkellä tekoälyn ohjaamat robotit työskentelevät yhdessä ihmisten kanssa monenlaisissa kohteissa. Riihimäellä on luotu maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen pedagoginen malli muutoksen vaatimien taitojen oppimiseen.

Jokainen oppilas saa laajan ymmärryksen robotiikasta, ja peruskoulussa syntynyttä osaamista siirtyy oppilaiden mukana työelämän eri aloille. Kuva: Kim Saarinen

Arjen teknologisoituminen on iso murros. Siksi on tärkeää, että robotiikan ja tekoälyn roolista keskustellaan monialaisesti, ja huomioiden erilaisten käyttäjien tarpeet”, sanoo Robotiikkakampuksen kehityspäällikkö Pia Engström Riihimäen kaupungilta.

Arjen elämässä pärjäämiseen tarvitaan uusia tietoja sekä taitoja, koska esimerkiksi sosiaalisen median algoritmit ja tekoäly vaikuttavat jo nyt lähes kaikkien arvomaailmaan ja valintoihin.

Riihimäki tarjoaa ensimmäisenä Suomen kuntana robotiikan ja tekoälyn opetusta lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksesta aina lukioon saakka. Lukiolainen voi halutessaan valita itselleen robotiikan opintojaksoja, ja ne voidaan myöhemmin lukea osaksi hänen opintojaan Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Hyriassa.

Jokainen riihimäkeläinen koululainen opiskelee robotiikkaa perusopetuksessa vähintään 250 tuntia. Kuva: Kim Saarinen

”Osana perusopetusta kaikille opetetaan robotiikkaa ja pohditaan sitä, millaisia asioita voidaan antaa robottien ja tekoälyn hoidettavaksi, ja mitkä asiat vaativat ihmisen osaamista. Kaikista ei tarvitse tehdä insinöörejä. Esimerkiksi kirurgirobotin tekemiseen vaaditaan paitsi insinööriä, myös kirurgia”, robotiikan opetuksen erityisasiantuntija Reetta Viitanen havainnollistaa.

Robotiikan opetukseen on kehitetty oma Riihimäen malli. Siinä kehitetään robotiikan opiskelun avulla tärkeitä tulevaisuuden taitoja kuten ongelmanratkaisuvalmiuksia, kriittistä ajattelua, luovuutta ja yhteistyötaitoja. Kaupunki tarjoaa opettajille täydennyskoulutusta ja valmiit opetusmateriaalit.

Valikoidut

Viimeisimmät