siirry sisältöön

Siun sote on Hyvän mielen työpaikka

Sosiaali- ja terveysalalla asiakas on kaiken keskiössä ja ammattilaiset ovat heitä varten. Jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti, se kuormittaa ja nostaa esiin eettisiä kysymyksiä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on tehty pitkään työtä työntekijöiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin eteen. Viime vuonna Siun sotesta tuli Hyvän mielen työpaikka. Noin 8000 siunsotelaisen kesken pystytään puhumaan kipeistäkin työhön liittyvistä asioista. Työn merkityksestä puhuminen ja kokemusten jakaminen tukee hyvinvointia. Kuva: Antti Pitkäjärvi

Työsuojeluvaltuutettu Markus Haukalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus sosiaali- ja terveysalan töistä. Tuona aikana työn henkinen kuormittavuus ei ole ainakaan vähentynyt. Myös Siun sotessa mielen hyvinvointiin liittyvät sairauspoissaolot ovat yleisiä. Yksi henkisen kuormituksen lähteistä on työhön liittyvä väkivallan tai sen uhan kokeminen.

”Väkivallalla ja sen uhalla on monia muotoja. Olisi ihanaa, jos meillä olisi asiassa nollatoleranssi, mutta valitettavasti se ei ole mahdollista. Meidän ei kuitenkaan tarvitse sietää epäasiallista käytöstä tai väkivallan uhkaa. Jo se on paljon, että reagoimme erilaisiin tilanteisiin.”

Haukka korostaa, että väkivalta ja sen uhka voi kuormittaa ihmisiä kaikenlaisissa työtehtävissä ja työpisteissä. Se voi olla jotakin, joka tapahtuu yllättäen paikan päällä. Yhtä hyvin se voi olla jotakin, joka tulee iholle puhelinlinjoja pitkin. Lyönti tuntuu, ja siihen reagoi aina siinä hetkessä. Pitkäkestoisempaa kuormitusta ei ole aina helppoa tunnistaa.

Siun sotessa on saatu hyviä kokemuksia AVEKKI-toiminnasta. Siinä tällaisiin uhkatilanteisiin yritetään varautua, opetellaan toimimaan niissä oikein ja puretaan jälkeenpäin yhdessä niiden aiheuttamaa kuormitusta. Koulutusta on räätälöity työn kuormitus- ja vaaratekijöiden mukaisesti vastaamaan entistä paremmin tarpeisiin.

”On tärkeää, että henkilöstömme on koulutettu käsittelemään näitä asioita.”

”On tärkeää, että henkilöstömme on koulutettu käsittelemään näitä asioita”, sanoo va. työhyvinvointipäällikkö Outi Kuningas. ”Silloin osataan toimia paremmin erilaisissa tilanteissa, ja asiasta puhutaan mahdollisimman pian yhdessä muiden kanssa.”

Kun jotakin ikävää tapahtuu, pyritään Siun sotessa järjestämään asian tiimoilta purkupalaveri joko jo saman työvuoron aikana tai viimeistään lähipäivinä, kun asia on vielä akuutti. Tärkeintä on, että ikävään tilanteeseen joutunut työntekijä kuulee siitä muidenkin ajatuksia, eikä jää yksin asian kanssa. Kertaluontoinen defusing-toimintamalli on koettu hyväksi ja toimivaksi.

”Esihenkilöillä on asiassa tietenkin iso rooli”, Outi Kuningas sanoo. ”Työyhteisössä on oltava valmiutta puhua kipeistäkin asioista.”

Siun sotelle myönnettiin viime vuoden lopulla MIELI ry:n toimesta Hyvän mielen työpaikka-merkki ensimmäisenä hyvinvointialueena Suomessa. Merkin saamiseksi tuli tarkastella organisaatioon jo luotujen mielen hyvinvointia tukevien toimintatapojen vaikutusta työntekijöiden mielenterveyteen, ja sitoutua niiden kehittämiseen.

”Meillä on jo hyviä toimintamalleja, kuten esimerkiksi lyhytterapiamahdollisuus”, Outi Kuningas kertoo. ”Kehityskohteet ovat hyvin konkreettisia. Me esimerkiksi luomme työterveystyöhön rakenteita, joilla ennakoimme tulevia haasteita.”

Valikoidut

Viimeisimmät