siirry sisältöön

Lähihoitaja on todellinen monitaituri

Vanhusten parissa työskentelevän lähihoitajan työ on paljon muutakin kuin pelkkää perushoitoa. STEP-ammattiopiston Järvenpään kampuksella on otettu käyttöön uudet tilat lähihoitajakoulutukseen. Niissä voidaan turvallisesti simuloida arjen työssä vastaan tulevia tilanteita.

Kuva: Hannu Rytky

”Ikäihmiset asuvat usein pitkään kotona, ja tulevat palveluasumisen piirin ollessaan jo todella huonokuntoisia”, kertoo yksikönjohtaja Mervi Luukkonen Esperi Caren Palvelukoti Kivipuistosta Järvenpäässä. ”Lähihoitajan työ on usein monisairaiden hoitamista niin, että he voivat elää ihmisarvoista ja mielekästä elämää.”

Tulevan lähihoitajan on opiskeltava ja osattava sekä teoriaa että käytännön töitä.
”Kaikki pohjautuu kuitenkin hyvään teoriapohjaan”, sanoo hoitotyön opettaja Tarja Jämsä STEP-ammattiopistosta. ”On tiedettävä sekä sairaanhoidosta, lääkehoidosta että paljosta muusta. Opiskelijalla pitää olla itsellään mielenkiintoa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.”

Hoidon lähtökohtana on, että ihmisellä säilyy oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin elämänsä loppuun saakka. Mikäli tuota oikeutta joudutaan rajoittamaan, se on tehtävä suurella kunnioituksella.

Teknologia vähentää osaltaan lähihoitajan työn raskautta. Esimerkiksi etähoiva, ruoka-automaatit, älylattiat ja erilaiset hälytysjärjestelmät voivat jo olla osa vanhusasiakkaan toimivaa arkea. STEP-ammattiopiston Aija Seppänen (vasemmalla) ja Tarja Jämsä esittelemässä Järvenpään kampuksen uusia koulutustiloja Esperi Caren Mervi Luukkoselle. Kuva: Elisa Sovelius
”On tärkeää, että läheiset kertovat ikäihmisen hoitajille hänen tarpeistaan ja elämänhistoriastaan.”

”Kun ikäihminen tulee hoidon piiriin, on tärkeää että hänen läheisensä kertovat hoitajille hänen tarpeistaan ja elämänhistoriastaan”, korostaa hoitotyön opettaja Aija Seppänen. ”Etenkin muistisairaille oma menneisyys ja historia ovat todella tärkeitä.”

Hoitoalalla työskentelevät ovat tänä päivänä paitsi moniosaajia, usein taustoiltaan monikulttuurisia. Se luo omat haasteensa, mutta tuo myös hyviä asioita työyhteisöön, sanovat yksikönjohtaja Luukkonen ja aikuisopiskelijoita kouluttava Seppänen.

STEP-koulutuksen uusi oppilaitosrakennus Lastu otettiin käyttöön elokuussa 2023. Rakennuksessa on erilaisia pedagogisia tiloja mm. sosiaali-, terveys- sekä hius- ja kauneudenhoitoalan tarpeisiin, sekä 450-paikkainen monitoimitila.

Valikoidut

Viimeisimmät