siirry sisältöön

Vastuullisuus on kaiken perusta – UPM:n Suomessa valmistetut puutuotteet tukevat Suomen hiilineutraaliustavoitetta

UPM:lle kokonaisvaltainen vastuullisuus nähdään edellytyksenä markkinassa menestymiselle.

UPM Plywoodin Pelloksen vaneritehtailla Mikkelissä valmistetut kotimaisesta raaka-aineesta valmistetut, pitkäikäiset WISA®-kuusivanerituotteet ovat hyvä esimerkki laajan vastuullisuusajattelun toteutumisesta käytännössä.

”Vastuullisuus on DNA:ssamme, se on luontainen osa toimintaamme ja sitä, miten toimimme markkinalla”, aloittaa aluemyyntijohtaja Jari Kosonen.

Yrityksessä uskotaan, että kotimaisilla puutuotteilla on tärkeä rooli hiilineutraaliustavoitteita kohti edetessä. UPM:n Pelloksen vaneritehtailla Mikkelissä valmistetaan kotimaisesta raaka-aineesta rakentamisessa käytettyjä pitkäikäisiä kuusivanerituotteita, jotka toimivat hiilivarastoina koko elinikänsä ajan.

”Paikallisuus on olennainen vastuullisuutta lisäävä tekijä. Käyttämämme puu tulee keskimäärin 150 kilometrin säteeltä. Lisäksi puun hyödyntämisessä korostuu yrityksemme suuruus ja monimuotoisuus; käytämme kaiken hankkimamme raaka-aineen jossain muodossa”, mainitsee vastuullisuuspäällikkö Jaakko Paloheimo.
Paikallisuudella on myös suuria positiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

”Pelloksen tehtaat ovat paikallisesti merkittävä kokonaisuus, jolla on suuri vaikutus työllisyyteen, verotuloihin sekä alueen puunkorjausinfrastruktuuriin”, Kosonen kertoo.

Myös tuotteen laatu vaikuttaa sen vastuullisuuteen. Kososen mukaan tuotteiden laatuun panostetaankin erityisesti, ei ainoastaan teknisen suorituskyvyn osalta, vaan jopa tuotteen ulkonäön ja tunnun osalta.
”Laadukkaalla tuotteella voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi rakennuksen elinkaareen”, täydentää Paloheimo.

Jatkuva kehittäminen toimintamallina

Pelloksessa valmistettavasta kuusivanerista kiinnostavan tekee myös siinä käytetty WISA® Biobond -liimausteknologia, jolla omaan innovaatioon pohjautuen korvataan yli puolet liimahartsin fossiilisesta fenolista puun omalla ligniinillä. Vanerin ympäristövaikutuksista suuri osa muodostuu liiman valmistuksesta, joten muutos on tärkeä.

”Haluamme kehittyä jatkuvasti yhä paremmiksi ja etsimme tähän uusia mahdollisuuksia. Biobond on hyvä esimerkki. Pyrimme aina kehittämään valmistusprosessia ja raaka-aineita vastuullisemmiksi myös ympäristöä ajatellen.”

Kosonen ja Paloheimo näkevät, että UPM:lle on myös jatkossa tärkeä toimia vastuullisuuden osalta etujoukoissa ja varmistaa esimerkiksi regulaation tuomien muutosten toteutuminen jo ennen kuin niistä tulee pakollisia.

”Tarkemmassa tarkastelussa ovat kasvavissa määrin muun muassa raaka-ainetoimittajien ja logistiikan tuottamat hiilidioksidipäästöt sekä se, miten voimme varmistaa vastuullisuuden toteutumisen myös EU:n ulkopuolella, jossa toimintaympäristö on erilainen”, Paloheimo summaa.

Valikoidut

Viimeisimmät