siirry sisältöön

Yhtiöissä tunnettava sisäverkkovelvoitteet myös valokuituratkaisuissa

Traficomin sisäverkkomääräys määrittelee kiinteistön sisäverkon vaatimukset ja se on pakottavaa säädäntöä. Tämä tarkoittaa, että verkkototeutuksen valinnassa kannattaa noudattaa erityistä huolellisuutta.


Traficomin sisäverkkomääräys pyrkii varmistamaan, että jokaisessa taloyhtiössä on laadukkaat, nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet. Viranomaisen vaatimukset ovat yksityiskohtaisia ja tällä hetkellä kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot eivät välttämättä näitä velvoitteita täytä.

”Asiasta ei ole toistaiseksi käyty kovin suurta keskustelua. Markkina on kuitenkin monimuotoistunut viime vuosien aikana vauhdilla ja tarjolle on tullut sekä uusia toteutusratkaisuja että uusia verkkototeutuksia tekeviä yrityksiä. Monimuotoisuuden kasvaessa valitettavasti myös riski sille, että taloyhtiöt tekevät tietämättään viranomaisvaatimusten vastaisia ratkaisuja, on kasvanut”, kertoo Valokuitunen Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.

Hänen kokemuksensa mukaan taloyhtiöiden tietämys velvoitteiden sisällöistä ja tarjolla olevien ratkaisujen vastaavuudesta vaihtelee hyvin paljon. Taloyhtiön hallitusten tasolla tietämys on tyypillisesti heikompaa, ja myöskään kaikki isännöitsijät eivät tiedä tarkalleen lain vaateita.

”Lisäksi myyjät ovat taitavia myymään, eivätkä myyntipuheet aina anna ihan koko kuvaa myytävästä tuotteesta. Moni ei ymmärrä miten monimutkaisesta teknologiasta ja ratkaisumalleista on lopulta kyse, joten halpa hinta saattaa houkutella asiaan perehtymätöntä.”

Sopimusten sisältö kannattaa vertailla kunnolla

Kauniston mukaan ainoa tapa varmistua sisäverkon lain mukaisuudesta on verrata mahdollisten verkkoratkaisuja tarjoavien yritysten tuotekuvauksia Traficomin sisäverkkomääräykseen. Tilaajalla on aina oikeus vaatia tarkat toteutuskuvaukset myyjältä.

”Muutamaa kriittistä asiaa tarkastelemalla selviää melko nopeasti, ollaanko sisäverkkoa toteuttamassa viranomaisen vaatimalla tavalla”, Kaunisto toteaa.

Yksi tärkeimmistä vaatimuksista kerrostalokohteissa on se, että verkkoyhteyden tulee käydä talojakamon kautta huoneistoihin ja jokaiseen huoneistoon tulee rakentaa kotijakamo. Verkon rakentaja ei voi myöskään vaatia yksinoikeutta kiinteistöön rakennettavaan verkkoon. Rivitaloihin operaattori voi tuoda yhteytensä myös suoraan jokaiseen huoneistoon, jolloin kyse ei ole kiinteistön sisäverkosta.

Lisäksi kiinteistön tai huoneiston omistajan tai haltijan tulee huolehtia monista yksityiskohdista, kuten verkon suorituskyvyn mittauksesta ja loppudokumentoinnista, paloturvallisuusmääräyksistä, kiinteistön teletilojen esteettömästä pääsystä ja sähkönsyötön turvallisuudesta.

Vältä turhat korjauskustannukset

Sisäverkkomääräysten mukainen toteutus kannattaa myös taloudellisesti. Halvempi, ei määräysten mukainen, ratkaisu voi pitkällä tähtäimellä tulla kalliiksi.

”Jos sisäverkon rakentamisessa on tehty virheitä, pahimmassa tapauksessa koko sisäverkko joudutaan toteuttamaan uudestaan, jolloin korjauskulut voivat olla merkittäviä. Sopimusehdoista riippuen palveluntarjoaja ei todennäköisesti ole korvausvelvollinen, vaan kulut jäävät taloyhtiölle. Samalla nousevat tietysti esiin myös päätöksentekoon liittyvät vastuukysymykset”, Kaunisto toteaa.

”Toteuttamalla sisäverkon määräysten mukaisesti ja valitsemalla toimijan, joka toteuttaa verkot oikein, varmistaa kiinteistöön kestävän ja pitkällä aikavälillä edullisimman ratkaisun”, Kaunisto summaa.

Sisäverkko mahdollistaa netti- ja tv-palvelut

Taloyhtiöissä käytetään kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja eli sisäverkkoja televisio- ja radio-ohjelmien sekä kiinteiden laajakaistapalvelujen välittämiseen kiinteistöjen sisällä. Nämä palvelut välitetään kiinteistön yhteisantenniverkossa ja -järjestelmässä tai yleiskaapelointijärjestelmässä. Taloyhtiön täytyy huolehtia sisäverkkojen kunnosta, sillä laadukkaat sisäverkot ovat laadukkaan ja häiriöttömän internetyhteyden sekä televisio- ja radiovastaanoton perusta.

Molempien sisäverkkotyyppien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta määrätään Traficomin määräyksessä 65.

Lähde ja lisää tietoa: traficom.fi/fi/sisaverkot

Valikoidut

Viimeisimmät