siirry sisältöön

Johtamisen ohjenuorana ”lavea tie ja syvät ojat”

Vantaan kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö Niina Korko on tehnyt harvinaisen pitkän uran samalla työnantajalla. Merkitykselliset tavoitteet ja mahdollisuudet kehittää omaa osaamista ovat tehneet työstä motivoivaa.


Vantaan Tikkurila-Hakunila-alueen perusopetuksen aluepäällikkö Niina Korko on päässyt tutustumaan kaupungin perusopetukseen jo esikoululaisena. Varsinaista työuraakin on lastentarhanopettajaksi ja luokanopettajaksi valmistuneella Korkolla takanaan kaupungin palveluksessa jo 25 vuotta.

”Minulle keskiössä on aina ollut jollain tavoin rehtorin työ. Ensin sain luokanopettajana kannustusta kehittämis- ja johtamistehtäviin kouluni rehtorilta, omat työvuoteni rehtorina olivat hyvin mielekkäitä ja nyt toimin lähiesihenkilönä 13 rehtorille ja autan heitä onnistumaan työssään.”

Korko on viihtynyt saman työnantajan leivissä erityisesti koulutusmyönteisyyden takia.

”Työssä oppimisen ja perehtymistuen lisäksi olen saanut mahdollisuuden osallistua koulutuksiin ja tapahtumiin, mikä on tärkeää paitsi ammattitaidon myös työmotivaation ylläpitämiseen.”

Työtä tehdään lasten etu edellä

Korko kokee työnsä mielekkyyden kumpuavan paljolti sen perustavoitteista; jokainen organisaatiossa pyrkii mahdollistamaan jokaiselle lapselle hyvät edellytykset oppimiseen.

”Johtamisessa keskeistä on mielestäni luoda rohkea, avoin ja erheetkin salliva toimintakulttuuri. Johtamissloganina minulla onkin ”lavea tie ja syvät ojat”. Ojat, eli esimerkiksi lait ja linjaukset, rajaavat sitä mitä teemme. Mutta keskellä tien tulee olla riittävän lavea, jotta hyviin tuloksiin voidaan päästä eri tavoin.”

Vantaan kaupungilla johtamista helpottaa matala ja ketterä organisaatio, jossa asioita voidaan edistää ripeästi.

”Hyvä esimerkki tästä oli ukrainalaisten perheiden saapuminen keväällä 2022. Muutamassa päivässä meillä oli Teams-kokous sadan erilaisen toimijan kesken, jossa yhteisesti mietimme, miten voimme auttaa heitä arjen asioissa.”

Korko näkeekin, että yhteistyö on tällä hetkellä alan tärkeimpiä panostuskohteita.

”Lapsiperheiden palvelemiseen liittyy monisäikeisiä asioita ja toimialojen kesken täytyy tehdä töitä yhdessä”, hän summaa.

Valikoidut

Viimeisimmät