siirry sisältöön

Varhassa keskitetyt etäpalvelut tukemaan sote-keskusten toimintaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) rakennetaan uusia toimintatapoja uudessa toimintaympäristössä. Esimerkiksi yleistyvää hybridityötä halutaan hyödyntää, sillä se tarjoaa niin työnantajalle kuin työntekijällekin uudenlaisia mahdollisuuksia työn organisoimiseen.


Tavoite uudistaa toimintaa rohkeasti näkyy eri puolilla Varhaa. Jotta toiminta on vastuullisen vaikuttavaa, on palveluiden kehittämisen tapahduttava asiakaslähtöisesti. Yksi esimerkki on uusi keskitetyn etäpalvelutuotannon malli, jolla tuetaan sote-keskusten toimintaa.

”Malli parantaa asiakaskokemusta, työhyvinvointia ja kustannustehokkuutta. Tämä myös avaa alalle joustavia hybridityörooleja”, pohtivat yliopistollisen sote-keskuksen palvelujohtaja Susanna Laivoranta-Nyman ja keskitetyn etäpalvelutuotannon päällikkö Mari-Anne Mahkonen.

Hybridityötä hoitajille ja lääkäreille

Osa sairaanhoitajista on jo aloittanut työskentelyn keskitetyissä etäpalveluissa, mutta lääkärien ja hoitajien rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Koska toiminta on uutta ja yhteiset toimintamallit puuttuvat, on henkilökunnalla iso rooli niiden muodostamisessa. He ovat tärkeä linkki kentälle: välittävät tietoa uusista toimintatavoista, mutta tuovat samalla kentän viestiä kuuluviin, jolloin käytännön kokemukset saadaan mukaan kehittämistyöhön.

Hybridimallissa työtä tehdään sekä etänä että paikan päällä sote-keskuksissa. Tämä auttaa oman kliinisen ammattitaidon ylläpitämisessä, mutta tarjoaa myös väylän olla mukana toiminnan kehittämisessä. Yksi tärkeimmistä kehittämiskohdista on hoitopolkujen muodostaminen ja se, että etäpalvelut saadaan integroitua niihin. Työntekijöillä on paras käytännön näkemys siitä, miten hoitopolut tulisi rakentaa. Henkilökunnan yhteistyö hoitopolun joka kohdassa on tärkeää, sillä niin varmistetaan hoidon jatkuvuus.

www.varha.fi

Valikoidut

Viimeisimmät