siirry sisältöön

Wärtsilän joustavat ratkaisut mahdollistavat optimaalisen uusiutuvan energian käytön

Investoimalla uusiutuvaan energiaan voidaan alentaa päästöjä nopeasti, ja se on myös halvin tapa tuottaa sähköä: sillä säästetään paljon rahaa.


Wärtsilä Energyn Chief Operating Officer (COO), Anja Fradan mukaan tulevaisuuden energiajärjestelmät ovat uusiutuvia, joustavia ja vaihtuviin olosuhteisiin nopeasti reagoivia. Tarvittava teknologia on olemassa, mutta kannustimia ja investointeja kaivataan vauhdittamaan siirtymää.

Joustavuus on sana, joka kuvaa teknologiayhtiö Wärtsilän ajatusta tulevaisuuden kestävästä energiatuotannosta. Uusiutuvien energialähteiden maksimointi voidaan toteuttaa integroimalla joustavia energiatuotantoratkaisuja vaihtelevasti saatavilla olevaan uusiutuvaan energiaan.

”Uusiutuvat energialähteet ovat tutkitusti halvin tapa tuottaa sähköä. Mutta varmistaaksemme, että energiajärjestelmä toimii luotettavasti, tarvitaan joustavia ratkaisuja, jotka toimivat sääoloista huolimatta. Näin voidaan taata jatkuvaa ja keskeytyksetöntä saatavuutta sekä vahvistaa energiaomavaraisuutta”, toteaa Anja Frada.

Wärtsilä Energy auttaa asiakkaitaan irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat

sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaan lukien GEMSenergianhallintajärjestelmä. Energiajärjestelemien joustavuus on Wärtsilän fokus. Millisekunneissa käynnistyvät varastointijärjestelmät mahdollistavat uusiutuvan energian hyödyntämisen vielä tuntien ajan, vaikka sääolosuhteet olisivat muuttuneet.

”Myös voimalaitostemme toiminnalliset ominaisuudet ovat optimaaliset joustavuuden kannalta. Laitokset voidaan käynnistää tai sulkea minuuteissa”, Frada selittää ja jatkaa: ”Jos aurinko paistaa, voimalaitos ei ole päällä, auringon mennessä pilveen voimalaitos käynnistetään. Vastaavaa joustoa ei saavuteta ydinvoima-, hiili- tai kaasuturbiinilaitoksista, sillä ne eivät pysty alentamaan tuotantoaan yhtä nopeasti tai joustavasti.”

Viisi askelta kohti hiilineutraaliutta

Wärtsilä on mallintanut sähköjärjestelmiä yli 150 maalle, joissa on selvitetty kustannusoptimaalisen polun kohti 100 % uusiutuvaa energiajärjestelmää. Fradan mukaan mallien tuloksena on havaittu 5 askelta, jonka eri maat tai alueet käyvät läpi saavuttaakseen hiilineutraaliuden: ”Askeleet ovat kaikille samat, mutta se vaihtelee, missä vaiheessa energiatransitiota maa on tällä hetkellä ja millä aikataululla se aikoo saavuttaa hiilineutraaliuuden.”

  1. Ensimmäinen askel on investoida uusiutuvaan energiaan.
  2. Seuraavassa investoidaan joustavaan kapasiteettiin eli voimalaitoksiin ja akkuvarastointiin.
  3. Kolmannessa käytöstä poistetaan epäjoustavia laitoksia, kuten hiilivoimalat.
  4. Neljännessä valjastetaan olemassa olevat laitokset käyttämään synteettisiä polttoaineita, kuten vetyä, ammoniakkia tai metanolia.
  5. Lopulta poistetaan mahdolliset viimeiset fossiiliset polttoaineet käytöstä ja saavutetaan 100-prosenttinen uusiutuvan energian tuotanto.
💡
“Investoimalla uusiutuvaan energiaan voidaan alentaa päästöjä nopeasti, ja se on myös halvin tapa tuottaa sähköä: sillä säästetään paljon rahaa.” 

Teknologia olemassa, kannustimet kuntoon

Energiamarkkinoiden muutos kohti uusiutuvia energianlähteitä on esimerkiksi USA:ssa täydessä vauhdissa. Maa on luonut toimivat kannustimet erilaisille tuotantomuodoille ja se investoi vahvasti niin voimalaitoksiin kuin energiavarastoihin.

Frada kokee matkan kohti nollapäästöjä olevan inspiroiva, esimerkkiä voidaan ottaa rapakon takaa. Hän alleviivaa: ”Transitio vaatii kannustimia sekä nopeutta luvitusprosesseihin. Investoimalla uusiutuvaan energiaan voidaan alentaa päästöjä nopeasti, ja se on myös halvin tapa tuottaa sähköä: sillä säästetään paljon rahaa.”

Valikoidut

Viimeisimmät