siirry sisältöön

Tarkkaa tietoa teiden kunnosta

Reiät tien päällysteessä havaitsee paljain silmin, ja ne voidaan paikata. Suuremmat ongelmat muhivat usein päällysteen alla olevassa kantavassa kerroksessa. Niiden laatu kannattaa selvittää huolellisesti kunnostussuunnitelman pohjaksi.

Pudotuspainolaitteella tehtävä kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua tien kuormituskestävyydestä. Työ onnistuu liikkuvalla kalustolla sulan maan aikana. Rakennekerroskairauksia tehdään myös talvella.

West Coast Road Masters Oy tekee liikkuvalla kalustolla teiden kantavuusmittauksia ja rakennekerroskairauksia ympäri Suomen. Toimitusjohtaja Juha-Matti Vainio on alan todellinen pioneeri.

”Ensimmäiset pudotuspainolaitteet tulivat Suomessa käyttöön vuonna 1986. Tunnemme hyvin tekniikat ja menetelmät, joilla tien rakenteiden kunto saadaan selville.”

"Tunnemme tekniikat ja menetelmät, joilla tien rakenteiden kunto saadaan selville."

Maallikko voisi ajatella, että tien kunnostamiseen riittää useimmiten päällysteen uusiminen. Näin ei asia kuitenkaan ole – todelliset ongelmat voivat olla syvemmällä.

”Rakennekerroskairalla otettava näyte kertoo, kuinka paljon päällysteen alla oleva tien kantava kerros on hienontunut. Painumat ja verkkohalkeamat päällysteessä kertovat puutteista tien kantavuudessa, ja vaativat järeämpiä toimenpiteitä.”

West Coast Road Masters tekee kunnille ja kaupungeille katuverkon kantavuusmittauksia ennen päällystystöitä. Tärkeä osa yrityksen palveluita on myös kunnossapidon laadunvalvonta. Sen puitteissa yrityksen työntekijät kiertävät tarkastamassa, miten urakoitsijat selviytyvät sopimistaan auraus-, hiekoitus- ja muista töistä.

West Coast Road Masters valvoo pyöräteiden hoidon laatua mm. Turussa ja Porissa. Viikoittain tarkastajien pyörien mittareihin kertyy kymmeniä kilometrejä.

Perusparannuksiin tarvittavien rahojen löytyminen on monesti tiukassa. Yksityistiestön osalta on tärkeää huomioida sekin, että tiehankkeissa on usein paljon osakkaita. Ammattilaisella on asiaan liittyen hyviä neuvoja:

”Ensimmäinen asia on järjestää kokous, jossa sovitaan asioista, etenemisjärjestyksestä ja tarvittavista valtuutuksista. Alusta lähtien kannattaa ottaa mukaan ammattimainen tieisännöitsijä. Hän osaa kilpailuttaa urakat, ja hoitaa tarvittavaa dokumentointia.”

Valikoidut

Viimeisimmät