siirry sisältöön

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee keskittyä aitoihin päästövähennyksiin

EU:n ja Suomen hallituksen ohjelma ohjaavat luopumaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä ja samalla energiakeskustelun fokus on voimakkaasti sähköistämisessä. Lämmitysenergia Yhdistys ry:ssä nähdään, että muut kustannustehokkaat ja päästöjä laskevat toimenpiteet jäävät liian vähälle huomiolle.


“Tällä hetkellä ilmastopäästöihin ja energiaan liittyvä keskustelu Suomessa on hyvin yksipuolista ja keskittyy pitkälti sähköistämiseen. Huomion pitäisi sen sijaan olla siinä, millä saadaan aikaiseksi aitoja päästövähennyksiä, mitkä ovat parhaiten toimivia ja kustannustehokkaimpia keinoja", aloittaa Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula.

Hyviä päästövähennyksiä saataisiin Hannulan mukaan aikaiseksi muun muassa öljylämmitystä ja lämpöpumppuja yhdistävillä hybridijärjestelmillä, uusiutuvaan öljyyn siirtymällä sekä olemassa olevien lämmitysjärjestelmien tehokkuutta parantamalla.

"Suomessa olemme loistavassa asemassa, koska uusiutuvaa polttoainetta on saatavilla laajasti. Sen hinta ei ole merkittävästi fossiilista polttoöljyä kalliimpaa ja se voidaan ottaa käyttöön helposti hyödyntäen nykyisiä järjestelmiä. Myös riittävyys vastaa kysyntää", Hannula kuvailee.

Uusiutuvan öljyn käytössä erityisen hyviin kustannus- ja päästövähennystuloksiin päästään hybridijärjestelmissä, joissa öljyä käytetään lämpöpumpun sijaan kovimpien pakkasten aikana. Kuitenkin jo ilman lämpöpumppuakin uusiutuva öljy pärjää hinta- ja päästövertailussa hyvin.

"Uusiutuva öljy myös palaa puhtaammin, joten kulutuksen vähentäminen pienentää fossiilisen ja uusiutuvan polttoaineen välistä hintaeroa."

Sähköistäminen ei ole yksiselitteisesti paras ratkaisu

Sähköistämiseen ohjaavat toimenpiteet aiheuttavat myös merkittäviä haasteita. Kovimman sähköntarpeen aikana sähkö tuottaa myös eniten päästöjä.

"Kovilla pakkasilla lämpöpumput eivät kykene tuottamaan riittävää tehoa pelkästään kompressorilla vaan käyttävät sähkövastuksia, jolloin kiinteistö on suorasähkölämmitteinen", Hannula huomauttaa.

Hänen mukaansa öljylämmityksestä sähköistämiseen ohjaavissa toimissa tulisi myös huomioida öljylämmitetyissä kiinteistöissä asuvien tilanne. Tyypillisesti sekä kiinteistöt että niiden asukkaat ovat vanhempia, eikä mahdollisuuksia kalliiseen, pitkän tähtäimen energiaremonttiin ole.

"Öljylämmityksestä luopumisen ohella valtion tukea voitaisiin antaa esimerkiksi hybridijärjestelmille. Kokonaisuudessaan tulee varmistaa, että kuluttajilla on jatkossakin erilaisia, omaan kiinteistöön parhaiten sopivia teknologisia vaihtoehtoja saatavilla", Hannula summaa.

Valikoidut

Viimeisimmät