siirry sisältöön

Polamk ja Jamk tekevät tiivistä yhteistyötä kyberturvallisuuden parantamiseksi

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kyberturvallisuuden koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeet tukevat Suomen kansallista turvallisuutta sekä lisäävät alan asiantuntijuutta.

Tällä hetkellä meneillään on EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittama Kyberosake-hanke, jossa Poliisiammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu laativat kyberrikostorjunnan osaamispolun.

Polamk ja Jamk ovat tehneet jo useita yhteishankkeita kyberrikostorjuntaan liittyen. Konkreettisena tuloksena hankkeista on tuotettu esimerkiksi opas yrityksille, joka avaa kyberrikostutkintaa.

Molemmissa korkeakouluissa nähdään, että yhteistyö on tärkeää, koska kummallakin osapuolella on oma näkökulmansa ja asiantuntijuutensa aiheeseen liittyen.

”Meillä pääasiallinen mandaatti on kehittää kyberrikollisuuden torjunnan keinoja”, aloittaa Tero Toiviainen Kyberosake-hankkeen hankepäällikkö Polamkista.

Jamkin osalta suurimmat vahvuudet ovat kyberturvallisuuden soveltavassa osaamisessa, esimerkiksi kriittisten järjestelmien ja liiketoiminnan teknisessä suojaamisessa.

”Kyberrikokset monimutkaistuvat ja työ niiden torjumiseksi monimutkaistuu, sen takia näemmekin, että tarvitsemme laajempaa osaamisen yhdistämistä”, mainitsee Marko Vatanen johtava asiantuntija Jamkista.

Kyberosake-hanke kehittää viranomaisten osaamista kyberrikosten torjunnassa

Polamkin ja Jamkin yhteisessä Kyberosake-hankkeessa päämääränä on parantaa viranomaisten kyberrikostorjuntaosaamista koulutusta lisäämällä ja tutkimusta kehittämällä. Hankkeessa pilotoidaan uutta kyberrikostorjunnan erikoistumisopintokokonaisuutta, joka tuottaa sekä teoreettista että käytännön tietotaitoa kyberrikostorjunnan tehtäviin.

”Käytämme tähän kehittämäämme suljettua kyberharjoitusympäristö RGCE:a, jossa voidaan toimia realistisessa Internet- ja organisaatioympäristössä. Sen avulla tuotamme erilaisia kyberrikosskenaarioita ja koulutamme niiden tutkintaa”, Vatanen toteaa.

Tärkeä osa hanketta on viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen, jota edistetään esimerkiksi toteuttamalla yhteistoimintaharjoitus kyberrikoksien tutkinnassa.

”Kyberrikollisuudessa sen kansainvälisyys on haaste. Sen takia yhteistoimintaharjoituksessa ovat mukana esimerkiksi raja- ja tulliviranomaiset. Lisäksi meillä on paljon keskeisiä, kansainvälisiä kumppaneita”, Toiviainen mainitsee.

Kyberosake-hankkeen tavoitteena on, että sen tuloksia voidaan viedä laajasti eteenpäin käytännön työhön.

”Tulokset jalkautuvat opetushenkilöstölle, asiantuntijoiden kautta työelämään, sekä yritysyhteistyön kautta kriittisille toimialoille. On tärkeää, että pystymme tuottamaan ajantasaista tietoa ja osaamista sen suhteen, mihin meidän tulee jatkossa varautua”, Vatanen summaa.

KYBERRIKOS ON POLIISIASIA
‒ opas yrityksille kyber-rikostutkinnan kulusta

Tutustu yrityksille laadittuun oppaaseen kyberrikostutkinnasta.
Voit ladata oppaan sekä Polamkin että Jamkin verkkosivuilta.

Valikoidut

Viimeisimmät