siirry sisältöön

Aina on aika opiskella

Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu menossa olevassa vihreässä siirtymässä. Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä, jonka opein yritykset voivat vahvistaa henkilöstönsä osaamista sen nykyisissä tehtävissä ja hankkia osaamista uusiin tehtäviin.

SYKLIN henkilöstö koostuu lähes 50 eri alojen asiantuntijasta, Minna Myllykoski kertoo. Koulutuspäivät ovat oiva tapa verkostoitua, ja saada ideoita myös muilta toimialoilta.

”Ajattelemme kestävää tulevaisuutta kokonaisvaltaisesti. Organisaatioiden toiminnassa on otettava huomioon koko planeetan kantokyky, rajalliset luonnonvarat, ympäristöarvot, sosiaaliset näkökulmat, ihmisten hyvinvointi, yhteiskunnan toimivuus ja talous”, sanoo rehtori, toimitusjohtaja Mia O’Neill.

Laatupäällikkö Minna Myllykoski korostaa, että jokaisella toimialalla pystytään toimimaan kestävällä tavalla. Se on myös taloudellisesti kannattavaa, mutta vaatii kykyä ajatella uudella tavalla ja uudistaa tekemistä.

”Yrityksillä on strategiat ja visiot. Jotta ne näkyvät arjessa, tarvitaan johtajuutta ja niiden yhteistä sanoittamista tiimien työhön”, Minna Myllykoski miettii.

”Uudenlaista ajattelua tarvitaan koko henkilöstön tasolla. Yhteiset keskustelut mahdollistavat sitoutumisen aktiiviseen ja innovatiiviseen kestävyyden kehittämiseen.”

Laatupäällikkö Minna Myllykoski

Yrityksessä onkin syytä kartoittaa omia tavoitteita ja sitä, millaista osaamista niiden saavuttaminen vaatii ja kenellä sitä olisi syytä olla. Kukin opiskelija tulee Sykliin omana itsenään, mutta samalla kehitetään koko organisaatiota. Esihenkilöt ja työpaikkaohjaajat ovat tärkeässä roolissa. Heille ja opiskelijalle on varattava riittävästi aikaa asioiden työstämiseen.

SYKLI tarjoaa kattavasti laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutuksia erilaisiin tarpeisiin. Tarjolla on sekä tutkintoon johtavaa koulutusta, rekrytoivia koulutusohjelmia että lyhyempiä kokonaisuuksia lähiopetuksena tai verkossa.

“Oppisopimuskoulutus on kätevä tapa hankkia taloon uutta osaamista.”

”Oppisopimuskoulutus on kätevä tapa hankkia taloon uutta osaamista”, Myllykoski ja O’Neill vinkkaavat. ”Tarvittaessa yritykselle voidaan järjestää omia työpajoja. Tarjolla on myös kattava kirjo verkkokursseja eri aloille tai koko talon henkilöstön alkubriiffaukseen.”

Valikoidut

Viimeisimmät