siirry sisältöön

Tuusulan varhaiskasvatuksessa panostetaan työhyvinvointiin ja resursseihin

Tuusulassa on tunnistettu, että työyhteisön viihtyvyyteen, laadukkaaseen johtamiseen ja riittäviin resursseihin panostaminen on tärkeää. Työntekijöille halutaan tarjota mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa.


Tuusulan kunnan varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Vänni aloittaa kertomalla, että Tuusula on kasvava kunta, joka panostaa aktiivisesti palveluverkon uudistamiseen. Uusia kokonaisuuksia on valmistunut sekä varhaiskasvatuksen että opetuksen puolelle.

”Syksyllä avautuu Tuusulanjärven kampus, jossa toimii varhaiskasvatuksen lisäksi perusopetus. Kampuksella on opetusta suomeksi ja ruotsiksi. Kampuksella on tarjolla kielirikasteista varhaiskasvatusta suomenkielisille perheille.”

Kunnallisten päiväkotien lisäksi Tuusulassa on yksityisiä päiväkoteja, joiden kanssa kunta tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi kuukausittaisten tapaamisten muodossa. Kunta tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja valvoo yksityistä varhaiskasvatusta.

Vännin mukaan kunnan organisaatio on ketterä ja varhaiskasvatuksen hallinto sekä kenttä tekevät tiivistä yhteistyötä. Johtamiseen panostetaan, ja päiväkotien johtajat ovat käyneet valmentavan johtamisen koulutuksen. Varhaiskasvatuksen yksiköillä on kaksi vuosittaista kehittämispäivää, jolloin koko työyksikkö kokoontuu yhteen kehittämään toimintaa.

Yhteydenpito ja vaikuttaminen toimintaan sujuvatkin helposti, ja työntekijöillä on aina mahdollista lähestyä johtoa matalalla kynnyksellä.

”Hyvät vaikutus-mahdollisuudet omaan työhön tuovat siihen imua ja merkityksellisyyttä.”

”Hyvät vaikutusmahdollisuudet omaan työhön tuovat siihen imua ja merkityksellisyyttä”, toteaa päiväkodin johtaja ja rekrytointityöryhmän jäsen Carina Åberg.

Fiksua resurssointia ja hyvinvointia

Tärkeiksi vetovoimatekijäksi koetaan hyvä resursointi sekä pätevä henkilöstö. Yksiköissä on omat varahenkilönsä ja osassa päiväkodeista työskentelee myös taidepedagogeja tai resurssisosionomeja. Lisäksi työtä tukevat perheohjaajat sekä kieli- ja kulttuuriopettajat.

Kunnassa satsataan työhyvinvointiin. Tarjolla on erilaisia liikuntamahdollisuuksia; ohjatuista liikuntaryhmistä kuntosalimahdollisuuteen.

”Tyhy-raha mahdollistaa yhteisen työhyvinvoinnin ylläpitämisen työpaikan ulkopuolella”, Åberg mainitsee.

Luonto, liikunta, sekä kulttuuri näkyvät Tuusulalle ominaisesti päiväkotien arjessa. Työntekijöiden aloitteesta kuntaan on saatu muun muassa kotapäiväkoti ja lapset oppivat kulttuurista Taika Kultsu -kulttuurisuunnitelman avulla.

”Meillä on jatkuvasti mietinnässä, miten arvioinnissa esiin nousevia asioita kehitetään ja millaisia painopisteitä toimintaan valitaan. Tällä hetkellä kehitämme ulkopedagogiikkaa ja ruokakasvatusta”, Vänni mainitsee.

Rekrytoinneissa toivotaan monipuolisia hakijoita

Tuusulassa koetaan, että kunta on vetovoimainen työnantaja. Tällä hetkellä rekrytointien suurin tarve painottuu varhaiskasvatuksen sosionomeihin ja opettajiin.

”Meillä on panostettu hyvin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joten emme elä sellaisessa kriisissä, josta mediassa usein keskustellaan. Haluamme kuitenkin olla valmiita ja varautuneita, jotta saamme pidettyä riittäviä resursseja ja hyvää laatua yllä”, toteaa varhaiskasvatuksen asiantuntija Sini Viitala.

Uusilta työnhakijoilta toivotaan monipuolisuutta niin taustojen kuin osaamisenkin osalta. Kunnan pyrkimyksenä on, että jokaisen yksilöllisiä vahvuuksia voidaan hyödyntää työssä koko työyhteisön hyväksi.

”Samalla tavalla kuin katsomme lasten vahvuuksia, katsomme myös työntekijöidemme vahvuuksia, niin että jokainen pääsee sekä ilmaisemaan että toteuttamaan ideoitaan”, Viitala summaa.

Valikoidut

Viimeisimmät