siirry sisältöön

Yhdessä olemme enemmän

Espoolaisessa Opinmäen päiväkodissa kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus ovat osa työn arkea. Päiväkodin 122 lasta puhuvat äidinkielenään 30 eri kieltä. Työ monikielisessä ympäristössä on innostavaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan työssä saa luoda, keksiä, ideoita ja innovoida asioita yhdessä lasten kanssa. Se tuo siihen lisää iloa ja merkitystä. Kuvassa Opinmäen varhaiskasvatuksen opettaja Serafina Taddeo.

Opinmäen päiväkodissa työskennellään kansainvälisessä ja moninaisessa ilmapiirissä. Työyhteisö on motivoitunutta, ja tekee työtä yhteisten päämäärien eteen.

”Tiivis työyhteisö on iso vahvuus. Jaetut onnistumisen kokemukset ja positiivinen palaute kannattelevat koko yhteisöä. Lasten kielen tukeminen on meille aivan keskeinen tavoite”, kertoo päiväkodin johtaja Larissa Strodel-Paananen.

Alueella asuu paljon kansainvälisiä perheitä, joissa äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Moninaisuus näkyy asiakkaiden lisäksi myös Opinmäen työyhteisössä.

“Tunnistamme ja hyödynnämme erilaisen osaamisen ja koulutuksen. Jokainen voi hyödyntää omaa kielitaitoaan ja kulttuurista osaamistaan. Meillä on positiivinen ja kannustava ilmapiiri, ja arvostamme toisiamme”, Strodel-Paananen kertoo.

Kuvassa Opinmäen varhais- kasvatuksen opettaja Pinja Raijas

Pinja Raijas ja Serafina Taddeo työskentelevät Opinmäessä varhaiskasvatuksen opettajina. Opinmäen maine hyvänä työpaikkana oli jo etukäteen tiedossa. Heidän mielestään työskentely kansainvälisessä ilmapiirissä on innostavaa.

”Haluamme kasvattaa uutta sukupolvea, joka hyväksyy ihmisten moninaisuuden”, Pinja Raijas sanoo. ”Kielitaidon opettaminen ja lasten kehityksen tukeminen on meille tavoite ja vahvuus. He ovat oman kielensä ja kulttuurinsa asiantuntijoita. He, ja heidän perheensä rikastuttavat omaakin ajattelua.”

Kuvat, ilmeet, eleet ja tukiviittomat ovat Opinmäessä ahkerassa käytössä silloin, kun yhteisiä sanoja ei vielä ole. Serafina Taddeo työskentelee esiopetuksessa. Hänestä on tärkeintä huomata kaikki lapsessa oleva hyvä, ja huomioida se arjessa. On palkitsevaa seurata läheltä, kuinka lasten kielitaito kehittyy ja he omaksuvat uutta.

”Johtajan läsnäolo ja kohtaamiset lasten, vanhempien ja työntekijöiden kesken ovat tärkeitä. Siitä syntyy luottamusta ja avoimuutta”, sanoo Larissa Strodel-Paananen.
Espoon kaupunki saa työntekijöiltä kiitosta tukitoimintojen järjestelyistä, kehittämismyönteisyydestä ja koulutusmahdollisuuksista. Henkilöstöä kannustetaan hankkimaan lisää osaamista.

”Otamme tänne tosi mielellämme harjoittelijoita”, kertoo Strodel-Paananen. ”He tuovat uusia ideoita ja uusinta tietoa. Toiveena on, että kokemus on heille hyvä ja he haluavat jäädä Espooseen töihin.”

Opinmäen päiväkoti tarjoaa työntekijöille ja harjoittelijoille hyvät mahdollisuudet saada kokemuksia varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen yhteistyöstä. Kuvassa Opinmäen päiväkodin johtaja Larissa Strodel-Paananen.

Harjoittelu lisää uskoa osaamiseen

Opinmäen päiväkoti on yksi noin sadasta pääkaupunkiseudun päiväkodista, jotka toimivat Helsingin yliopistossa varhaiskasvatuksen opettajaopintoja suorittavien opiskelijoiden harjoittelupaikkoina.

”Arvostan tapaa, jolla siellä toteutetaan yhteisöllistä pedagogista toimintaa ja ohjataan opiskelijoita, sanoo yliopiston lehtori Kati Sormunen. ”Töitä tehdään yhteisöllisesti. Hyvässä päiväkodissa tuetaan lapsen kasvua sellaisena kuin hän on, olivatpa hänen taustansa ja ominaisuutensa millaisia tahansa.”

Opinmäessä toimintaa suunnitellaan systemaattisesti, tukien lasten omaa kotikieltä ja suomen kielen oppimista. Sormunen, ja hänen kollegansa Jaakko Hilppö korostavat hyvien harjoittelupaikkojen ja -jaksojen merkitystä sekä opiskelijoille että yliopistolle.

”Ilman niitä ei tätä koulutusta voisi toteuttaa. Opettajan usko omaan ammattitaitoonsa lisääntyy ja vahvistuu harjoittelun myötä.”

Valikoidut

Viimeisimmät