siirry sisältöön

Positiivinen asiakaskokemus on kasvumme perusta

Kuvassa CTO Mikael Krogius, ESG/CSR koordinaattori Sanni Siilin sekä toimitusjohtaja Sampo Brisk.

Ensimmäiseen kohtaamiseen asiakkaan kanssa on ladattu usein paljon odotuksia yhtiön mainonnan ja brandi-imagon luomisen kautta. Usein odotuksia ei kuitenkaan täytetä, vaan asiakas pettyy, jos heikko yhteishenki tai jokin aikaisemmin koettu pettymys lyö läpi ensikontaktissa. Asiakas näkee paljon vaivaa sen eteen, että hän jalkautuu myymälään ja on erittäin suuri riski, että hän pettyy, jos myymälä on epäsiisti, jonotusjärjestelmä vanha tai asiakkaan tiloissa on muuten epäsiisti tunnelma. Näin käy erityisesti, jos premium -merkki tai brandi ei lunasta odotuksia myymäläviestinnässään. Me EWQ:ssa olemme asiakkaan kanssa yhdessä tekemässä laadun tunnetta konkretiaksi, kun asiakas astuu myymälään sisään. Kaiken taustalla on vastuullinen ote kaikkeen toimintaan ja päämääränä on aina positiivinen asiakaskokemus.

ESL, DS ja QMS -palvelumme auttavat asiakkaitamme huomioimaan omat asiakaskontaktit niin, että aikaa jää myös hymyilemiseen ja asiakkaan kanssa juttelemiseen. Kaikesta jää mieleen positiivinen asiakaskokemus ja sen voima on suuri.

EWQ Zone yhdistää vuoropalvelun (QMS), elektroniset hintanäytöt (ESL) sekä infonäytöt (DS) yhdeksi palvelukokonaisuudeksi

EWQ Zonen toteuttamia ratkaisuja asiakkaiden asiakaskokemuksen parantamiseen ovat vuoropalvelu (QMS), elektroniset hintanäytöt (ESL) ja infonäytöt (DS). EWQ Zone yhdistää kaikki edellä mainitut palvelut samassa mikroarkkitehtuuriin perustuvassa pilvipalvelussaan. ”Kaikki palvelumme tähtäävät samaan päämäärään, positiiviseen asiakaskokemukseen. Myymälään vaivautunut asiakas ei ole tyytyväinen, jos jonotus ei ole hallinnassa tyylikkäästi joko etänä tai paikan päällä. Asiakas vastaavasti kokee palvelun positiivisena, mikäli hänet jollakin tavalla ehditään ottaa myymälässä positiivisella otteella huomioon. ESL, eli elektroniset hintalaput tuovat mukanaan sen, että aikaa jää loputtomalta hyllyttämiseltä asiakkaille ja tieto hintalapuilla on aina ajan tasalla, mikä mahdollistaa dynaamisen hinnoittelun ja merkittävät kustannussäästöt. Investoinnit palveluihimme maksaa itsensä takaisin erittäin nopeasti ja meidän tuotteidemme ROI liikkuu 30-50 prosentissa riippuen palvelukokonaisuudesta”, EWQ Zone Oy:n toimitusjohtaja Sampo Brisk toteaa. Hänen mukaansa markkina on erittäin kovassa kasvussa sekä Suomessa että EWQ Zonen kotimarkkinassa Pohjoismaissa. ”Olemme kasvaneet viimeiset kolme vuotta 30-50 prosentin vuositahdilla ja sama vauhti on pysymässä myös jatkossa”, Brisk jatkaa.

AI tulee olemaan meille uusi tuotekehityksemme tukijalka

EWQ Zonen CTO Mikael Krogius joukkoineen on kehittämässä uusia AI pohjaisia palveluita, jotka tehostavat ja auttavat asiakkaidemme jokapäiväistä työtä saaden samalla irti täysin uusia ominaisuuksia palveluihimme. ”Olemme mm. luomassa tulevaisuuden vuoropalvelu- ja hintapalveluita, jotka vahvasti hyödyntävät AI:ta jo lähitulevaisuudessa”, Krogius toteaa.

Vastuullinen kasvuyhtiö ja skaalautuvuus kaikessa kehitystyössä ovat strategiamme perusta

EWQ Zone Oy:n myynti on ylittämässä jälleen kuluvan vuoden aikana 10 miljoonaa euroa. ”Yrityksellämme on selkeät kasvutavoitteet, jotka pohjautuvat vahvasti vastuulliseen liiketoimintaan ja auttaa asiakkaitamme osaltaan samassa vastuullisuustyössä. Olemme tässä suhteessa täysin samassa veneessä asiakkaidemme kanssa. Koko tuotantoketjun on oltava vastuullisuusperiaatteidemme mukaiset. Liiketoimintamme fokus on vahvasti skaalautuvissa palveluissa, sillä ne takaavat meille jatkuvan, hyvän kassavirran. Asiakkaamme arvostavat palvelumalliamme, ja sen ansiosta olemme saaneet hyvän jalansijan myös Ruotsissa. Tavoitteemme on yltää kannattavasti 30 miljoonan euron liikevaihtoon vuoteen 2027 mennessä ja sitä kohti olemme vahvasti menossa kotimaisella omistuspohjalla”, Brisk toteaa.

EWQ on gigitaaliseen myymäläviestintään ja asiakasvirtojen hallintaan erikoistunut moderni kasvuyhtiö. Kehitystyön tavoitteena on hyödyntää yli 25 vuoden kokemustamme retail markkinasta ja hyödyntää yhtiömme laajaa yli 3400 asiakkaan kantaa, joka sisältää kaikki suurimmat pohjoismaiset retail ketjut ja suurimmat brandit. Arvoketjussamme ja innovaatioissamme korostuvat vastuullisuus ja suomalaisuus. https://ewq.zone

Valikoidut

Viimeisimmät