siirry sisältöön

Seinäjoella yrittämistä siivittävät kasvu, sijainti ja yrittäjyyskulttuuri

Seinäjoki on poikkeuksellinen suomalainen kaupunki, joka on kasvanut yhtäjaksoisesti 70 vuoden ajan. Kaupungin vetovoimaisuus näkyy myös yritysten sitä kohtaan osoittamassa kiinnostuksessa ja investointihalukkuudessa.

Teknologiayritys Epecin uusi tehdas on tuoreimpia isoja yritysinvestointeja Seinäjoella.

Into Seinäjoki on kaupungin kehitysyhtiö, joka tukee alueen yrityksiä. Inton toimitusjohtaja Leena Perämäki näkee, että kaupungilla on vahva tahtotila tehdä yrittämisestä alueella mahdollisimman sujuvaa.

”Alueen kehitys vaatii jatkuvaa panostamista ja rohkeitakin ratkaisuja. Kaupungille yrittäjäystävällinen kulttuuri on geeneissä ja olemme kokeilleet monia yrittäjyyttä tukevia prosesseja, kuten osallistuvaa budjetointia yrityksille, ensimmäisinä”, hän toteaa.

Kaupungissa pyritään siihen, että yrittäjien tarpeita ratkaistaan tehokkaasti. Lisäksi yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä ja heidän kuulumisiaan kartoitetaan säännöllisesti.

Monipuolinen yrityskenttä ja sijainti luovat hyvää virettä

Tärkeimmäksi yritysten vetovoimatekijäksi Perämäki mainitsee alueen voimakkaan muuttovoittoisuuden. Kasvu tekee alueesta uskottavan ja luo tulevaisuuden uskoa. Tämä näkyy myös investoinneissa.

”Viimeisen viiden vuoden aikana investointeja on tehty puolentoista miljardin edestä. Ja menestys ruokkii itseään, investoinnit houkuttelevat muitakin investoimaan”, Perämäki toteaa.

Seinäjoen alueen yrityskenttä on tyypillisesti pk-yritysvetoinen ja toimialoista korostuvat erityisesti elintarviketeollisuus - aina alkutuotannosta, pakkaustuotantoon ja logistiikkaan -, teknologiateollisuus sekä kauppa ja palvelut.

”Yritysrakenteemme on joustava, emme ole yhden suuren työnantajan varassa. Se varmasti vaikuttaa myös pitkiin perinteisiimme vahvan yrityskulttuurin kaupunkina. Toisaalta merkittävänkin kokoisillakin yrityksillä on Seinäjoella toimintaa, esimerkiksi elintarvikepuolelta Atrialla ja Valiolla.”

Yrittäjyysilmapiiri onkin alueella ainutlaatuista. Kaupunki on ottanut 14 kertaa ykkössijan useassa eri yrittäjyysilmapiiriä mittaavassa tutkimuksessa.
Vetovoimaisuutta takaa myös toimiva sijainti, Helsingin ja Oulun puolivälissä ja sekä hyvien rata- että tieyhteyksien varrella. Esimerkiksi logistiikkatoimijoille sijainti on optimaalinen.

Työvoiman saatavuus puhuttaa

Kuten koko Suomessa myös Seinäjoella työvoiman saatavuus kaikilla aloilla ja tasoilla on eniten yrittäjiä askarruttava asia. Alueen työvoimaan vaikuttavat niin oppilaitokset kuin esimerkiksi maahan muuttavien työntekijöiden kotouttaminen.

”Meillä on paljon opiskelijaperusteista maahanmuuttoa, mikä tuo hyviä tulevaisuuden mahdollisuuksia koko alueelle.”

Seinäjoella on myös satsattu paljon sekä korkeakoulutukseen että yliopistojen täydennyskoulutusohjelmiin. Lisäksi kaupungin toimivuutta ja elinvoimaisuutta kehittämällä alueelle houkutellaan myös jo valmistuneita työntekijöitä muualta Suomesta.

”Näemme myös, että tärkeää on panostaa kaupungin yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten helppoon sijoittumiseen”, Perämäki kiteyttää.

Valikoidut

Viimeisimmät