siirry sisältöön

Kehityksen kärjessä

Tunnettu ilmastovastuun asiantuntijayritys Nordic Offset on laajentanut toimintansa vastuullisuustyön kaikkiin osa-alueisiin. Kestävyysraportoinnin syväosaamista tuo uusi johtava asiantuntija ja partneri Sirkku Palmuaro.

Nordic Offsetin asiantuntijat Heini Koutonen, Maija Saijonmaa ja Sirkku Palmuaro auttavat yrityksiä eteenpäin vastuullisuustyössä. Oman toiminnan ja arvoketjun ilmastovaikutusten selvittäminen on hyvä ensimmäinen askel yrityksen vastuullisuustyössä.

Nordic Offsetin uusin johtava asiantuntija, syyskuussa 2023 partnerina aloittanut Sirkku Palmuaro on ollut aiemmin vaikuttamassa sekä EU-tason että globaalin kestävyysraportoinnin vaatimusten kehitykseen Euroopan arvopaperimarkkinavalvojan työryhmissä. Myös pitkä tausta kansainvälisen yritysraportoinnin vaativissa asiantuntijatehtävissä on hyödyksi uusien kestävyystietovaatimusten ymmärtämisessä.

”Kun tietää, mitä kestävyysraportoinnilta käytännössä vaaditaan, niin on merkityksellistä päästä konkreettisesti auttamaan yrityksiä vastuullisuus- ja raportointityössä”, Sirkku Palmuaro sanoo.

”Kestävyystietoon kohdistuvat uudet laatuvaatimukset ovat samanlaisia kuin tilinpäätösraportoinnissa. Kyse ei ole pelkästään vastuullisuusviestinnästä vaan lakisääteisestä, määrämuotoisesta raportoinnista.”

Sidosryhmät rahoittajista ja sijoittajista asiakkaisiin haluavat jatkuvasti lisää tietoa yritysten kestävyysvaikutuksista. Tähän tarpeeseen EU vastaa kestävyysraportointidirektiivillään, joka velvoittaa lähivuosina Suomessakin ison yritysjoukon kestävyysraportoinnin piiriin: ensin isot listayhtiöt, sitten suuret listaamattomat ja listatut yritykset ja lopulta myös listatut pk-yritykset – sekä välillisesti kaikki näiden arvoketjujen yritykset. Direktiivin tavoitteena on tuottaa vertailukelpoisempaa ja läpinäkyvämpää kestävyystietoa.

”Kestävyystiedon merkitys vahvistuu, koska tiedot tulee raportoida yrityksen hallituksen hyväksymässä toimintakertomuksessa ja tiedoille vaaditaan ulkopuolinen varmennus. Yrityksen tulee antaa tietoa, miten kestävyysasiat on huomioitu yrityksen strategiassa ja hallinnoinnissa. Lisäksi tulee kertoa kestävyysmittareista ja -tavoitteista. Tämä kaikki on määritetty tietojen raportointiin käytetyissä ESRS-standardeissa.”

Ilmastovastuun ja kestävyysraportoinnin asiantuntijakumppani

Vuonna 2008 perustettu Nordic Offset tarjoaa asiakkailleen kestävyysraportoinnin kattavat asiantuntijapalvelut aina kestävyysraportoinnin olennaisuusanalyysistä ja vastuullisuustavoitteiden laatimisesta ilmasto- ja muiden kestävyysvaikutusten mittaamiseen ja lakisääteiseen ESRS-raportointiin asti. Ilmastovastuun palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa hiilijalanjäljen laskenta, elinkaariarviointi ja ympäristötuoteselosteet, Science Based Target -aloitteen mukaisten päästövähennystavoitteiden määrittäminen ja niitä tukevien toimenpiteiden tunnistaminen, päästöjen kumoaminen sekä ilmastoviestinnän tuki.

”Ilmastovastuun lisäksi pystymme nykyisin auttamaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisemmin vastuullisuustyön kehittämisessä erityisesti kestävyysraportoinnin eri osa-alueissa. Tarjoamme kuhunkin tarpeeseen sopivat asiantuntijapalvelut”, Nordic Offsetin perustajaosakas Maija Saijonmaa sanoo.
”EU:n kestävyysraportoinnin velvoitteisiin valmistautuminen voi aluksi vaikuttaa yrityksille todella isolta kokonaisuudelta, mutta kestävyysraportointi kannattaa pilkkoa pienempiin osa-alueisiin ja aloittaa esimerkiksi olennaisuusanalyysilla”, jatkaa Sirkku Palmuaro.

Olennaisuusanalyysissä huomioidaan sekä yhtiön kestävyysvaikutukset ulospäin että yhtiön taloudelliseen asemaan ja tulokseen vaikuttavat kestävyysriskit ja -mahdollisuudet. Sen perusteella määräytyy, mitä tietoja yrityksen tulee esittää. Olennaisuusanalyysi tuottaa myös tietoa yhtiön vastuullisuustavoitteiden asettamiseen ja vastuullisuusstrategian luomiseen.

Jatkuvasti muuttavassa toimintaympäristössä menestymisessä auttaa vastuullisuuden toiminta- ja sääntely-ympäristön kehitystä tarkasti seuraava asiantuntijakumppani. Parhaimmillaan työ kirkastaa yrityksen omaa suuntaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

www.nordicoffset.com

Valikoidut

Viimeisimmät