siirry sisältöön

Prevett Oy:ssa nähdään, että menestys syntyy yhdistämällä inhimillinen osaaminen ja teknologia

Kotimaiseen Vetcare-konserniin kuuluva Prevett Oy on eläinten hyvinvointiin erikoistunut lääketukkukauppa. Vahvasti kasvavassa yrityksessä uskotaan, että sen asiakaslähtöinen ja rohkea ote kantaa myös tulevaisuudessa.


Prevett Oy palvelee eläinlääkäreitä ja -klinikoita, sekä muita eläinten hyvinvoinnin ammattilaisia. Rooli osana pitkää arvoketjua aina tuoteinnovaatioista yksittäiseen eläimeen ja sen omistajaan näkyy yrityksen arjessa vahvasti.
"Asiakaslähtöisyys on meille aina keskiössä", aloittaa toimitusjohtaja Elina Veisterä.
Kehityshenkisessä ja innovatiivisessa yrityksessä monet parannushankkeet liittyvätkin juuri asiakaskokemuksen tukemiseen, suoraan tai välillisesti.
"Joidenkin hankkeiden tulokset, kuten aiemmin tehty manuaalisen erityislupaprosessin digitalisointi, näkyvät konkreettisesti asiakkaalle. Monet parannukset varmistavat kuitenkin toiminnan laatua taustalla, asiakkaan näitä suoraan näkemättä", kuvailee liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Jussi Kinnunen.
Prevettille ominaista on tarttua muutosmahdollisuuksiin nopeasti. Tietohallintopäällikkönä toimiva Janne Sainio kiittääkin sitä, että yrityksessä kokeillaan rohkeasti ja propellihattuideat ovat tervetulleita. Tässä auttaa myös se, että yrityksen henkilöstöä kannustetaan tuomaan esille kehityskohteita.
"Esimerkiksi toistuvat manuaaliset prosessit voivat olla vähän piilossa. Kun ne saadaan tietoon, niihin etsitään aktiivisesti ratkaisuja ja välillä niiden automatisointi hoituu nopeastikin", Sainio toteaa.

Ihminen säilyy keskiössä

Prevett hyväksyttiin yhtenä yrityksenä AI TIE -hankkeeseen, jossa tutkittiin tekoälyn mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Yrityksessä on muodostunut selkeä näkemys siitä, miten tekoälyn käytöllä tuetaan oman asiantuntevan henkilöstön työtä, sen sijaan, että se korvaisi ihmisiä.
"Esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelussa mahdollistaa sen, että asiakkaiden palvelemiseen jää enemmän aikaa", Kinnunen mainitsee.
Olennaisena yrityksessä pidetään myös laajaa kumppaniverkostoa ja läpinäkyvyyttä yhteistyössä. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi logistiikkakumppanin kanssa käytössä olevasta portaalista ja ajantasaisesta datan siirtämisestä, jonka avulla voidaan seurata jakelun onnistumista ja reagoida ennakoiden mahdollisiin haasteisiin.
Veisterän mukaan tulevaisuuden menestykseen tarvitaankin yhdistelmää, jossa inhimillinen tietotaito ja intuitio kohtaavat tiedolla johtamisen ja teknologiset kehitysaskeleet.
"On myös todella tärkeää, että muutosmyönteinen henkemme pysyy yllä ja ihmiset jatkavat rohkeasti uuden kokeilemista. Uskon, että näin toimien olemme yrityksenä yksi tulevaisuuden tekijöistä", hän kiteyttää.

Valikoidut

Viimeisimmät