siirry sisältöön

Sipoon varhaiskasvatuksessa tehdään töitä inhimillisellä otteella

Varhaiskasvatuksen toimialan työntekijät arvostavat kunnan periaatetta tehdä töitä sipoolaisittain suurella sydämellä. Kiitosta henkilökunta antaa myös esimerkiksi hyvistä työntekemisen välineistä ja resursseista.


Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Annette Lagerstamin mukaan Sipoossa on hyviä työmahdollisuuksia kaikille varhaiskasvatuksen ammattiryhmille, kuten varhaiskasvatuksen opettajille, sosionomeille ja lastenhoitajille.

”Voimme tarjota paikkoja kohtuullisen kokoisissa yksiköissä ja työympäristössä, jossa olemme tuttuja keskenämme.”

Varhaiskasvatuksen toimialaa on kehitetty aktiivisesti suuntaan, jossa kaikissa yksiköissä on yhdenvertaiset ja tasalaatuiset mahdollisuudet tehdä töitä ja kehittyä.

”Pidämme huolta myös henkilöstön osaamisesta. Olemme hyvin koulutusmyönteisiä, kartoitamme kentän tarpeita ja vahvistamme kouluttamalla tunnistettuihin osaamisalueisiin. Tuemme työnantajana myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen kandin tai sosionomin opintoja.”

Työssä kehittymistä auttaa myös hyvä yhteistyö varhaiserityskasvatuksen ammattilaisten sekä koulutuksen toimialan kanssa. Kunnassa halutaan tarjota lapsille eheä kasvun ja oppimisen polku, jossa nivelvaiheiden sujuvuus on taattu.

Työnteon välineet kunnossa

Sipoossa on tunnistettu, että leikkiin panostaminen on työssä tärkeää ja tilat on suunniteltu sen mukaisesti viihtyisiksi ja leikillisiksi. Lisämahdollisuuksia henkilökunnan työhön tuovat laadukkaat materiaalit ja työvälineet.

”Meillä on käytössä esimerkiksi liikuntavälinelainaamo ja kiertävät muksubussit, joiden kanssa lasten kanssa voi tutkia lähiympäristöä helpommin. Lisäksi musiikkikasvatusta tukevat musakärryt soittimineen sekä digipedagogista osaamista digilaatikot”, Lagerstam toteaa.

Työtä helpottaa myös se, että toimialan johtajat hallinnosta lähiesihenkilöihin ovat hyvin sitoutuneita työhönsä sekä helposti lähestyttäviä.

Myös työyhteisön henki nähdään kunnassa houkuttelevana ja ihmisläheisenä. Erityisesti Lagerstam korostaa työstä innostumisen ilmapiiriä.

”Toivomme porukkaamme työstään innostuneita ihmisiä, mutta yhtä lailla toivomme, että me voimme innostaa työhön”, hän summaa.

Valikoidut

Viimeisimmät