siirry sisältöön

Suomen Erityisjäte Oy:n Tarastenjärven käsittelyalue tarjoaa asiantuntevaa palvelua

Kangasalan Tarastenjärven Kiertotalousalueelle on viime vuosien aikana rakentunut Suomen Erityisjäte Oy:n käsittely- ja loppusijoitusalue. Alueella pyritään materiaalien parhaaseen hyötykäyttöön ja turvalliseen loppusijoitukseen.


Suomen Erityisjätteen sijoittuminen Tarastenjärven kiertotalousalueelle on ollut pitkä ja huolellisuutta vaatinut prosessi. Käsittelykenttä rakennettiin vuonna 2021 ja loppusijoitusalue viime vuoden aikana.

”Työ käsittelyalueen perustamiseksi on omalla tavallaan haasteellista, koska huomioitavia asioita on paljon. Nyt olemme kuitenkin olleet joitakin viikkoja jo täydessä toiminnassa”, kertoo aluemyyntipäällikkö Matias Tuominen.

Käsittely- ja loppusijoitusalueella vastaanotetaan ja käsitellään pilaantuneita maita ja materiaaleja. Materiaalit voivat olla esimerkiksi sellaisia, joille ei löydy teknisesti, ympäristönäkökulmasta tai taloudellisesti järkevää käyttöä.

”Voimme tarjota hyvin laajaa palvelua teollisuudelle. Perehdymme asiakkaiden materiaalien tilanteeseen ja hyötykäytämme kaiken mitä voimme”, Tuominen jatkaa.

Perehdymme asiakkaiden materiaalien tilanteeseen ja hyötykäytämme kaiken mitä voimme.

Hänen mukaansa palvelu onkin yksi Suomen Erityisjätteen vahvuuksista. Asiakkaita autetaan matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman nopeasti sekä joustavasti.

Hyötykäyttö fokuksessa

Alueella pyritään hyötykäyttämään mahdollisimman suuri osa vastaanotetuista materiaaleista.

”Koko aluekin on rakennettu käyttäen ylijäämämassoja ja kiertotalousmateriaaleja”, toteaa käyttöpäällikkö Osmo Jyrävänkoski.

Yrityksessä nähdäänkin, että materiaalien hyötykäytössä on suurta potentiaalia.

”Maailma on mennyt eteenpäin jätteiden hyödyntämisessä ja esimerkiksi jalostamisessa rakennusmateriaaliksi. Toivomme, että yhteiskunnallinen ja yritysten tahtotila tukee tätä kehitystä”, Tuominen sanoo.

Tarastenjärvellä onnistuu myös jätteiden käsittely tavalla, joka estää vaarallisten aineiden liukenemisen ympäristöön.
”Teemme stabilointia, jolla haitallisten aineiden liukeneminen pienenee”, Jyrävänkoski toteaa.

Yhteinen kiertotalousalue tuo synergiaa

Tarastenjärven kiertotalousalueelle on tarkoitus sijoittua yrityksiä, joilla on toisiaan tukevia, kiertotalouteen keskittyviä toimintoja. Tavoitteena on luoda hyvin toimiva ekosysteemi.

”Meille on tästä selkeitä synergiaetuja. Voimme ostaa palveluita läheltä ja säästää kustannuksia”, Jyrävänkoski mainitsee.

Tuomisen mukaan Suomen Erityisjätteen osalta alue on toimiva ja tällä hetkellä tärkeimpänä tehtävänä on lisätä sen tunnettuutta ja tavoittaa asiakkaat. Seuraavana askeleena toiminnan kehittämisessä ovatkin panostukset markkinointiin.

”Moni nykyinen asiakas tuntee parhaiten muut toimipisteemme, erityisesti Forssan päätoimipaikan. Nyt toivommekin, että voimme tavoittaa tämän alueen asiakkaat, koska meillä on paljon potentiaalia palvella heitä hyvin tällä uudella talousalueella.”

Valikoidut

Viimeisimmät